Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

Jobaanbiedingen

Afgesloten jobaanbiedingen

 • Aanwerving van een expert (M/V) met specialisatie in arbeidseconomie voor een contract van onbepaalde duur (Referentienummer: ADDG/2016/05) 08/06/2016

  In het kader van zijn nieuwe opdrachten met betrekking tot de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s, werft het Federaal Planbureau een Nederlandstalige of Franstalige expert aan voor een contract van onbepaalde duur om de volgende taken uit te voeren:

  • Bijdragen tot de verwezenlijking van de wettelijke opdrachten van het Federaal Planbureau door mee te werken aan de werkzaamheden van de Algemene Directie;
  • De modellering ontwikkelen van de economische (waaronder budgettaire) en sociale impact van het beleid en de structurele maatregelen met betrekking tot de arbeidsmarkt, in het bijzonder op de arbeidsmarktparticipatie;
  • De modellering ontwikkelen van de impact van dat beleid en die maatregelen op de inkomensverdeling;
   
 • Aanwerving van een expert (M/V) met specialisatie in transporteconomie voor een contract van onbepaalde duur (Referentienummer: SDDS/2016/08) 08/06/2016

  In het kader van zijn nieuwe opdrachten met betrekking tot de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s, werft het Federaal Planbureau een Nederlandstalige of Franstalige expert aan voor een contract van onbepaalde duur om de volgende taken uit te voeren:

  • Bijdragen tot de verwezenlijking van de wettelijke opdrachten van het Federaal Planbureau door mee te werken aan de werkzaamheden van de equipe ‘Energie en transport’;
  • Evalueren van de luiken mobiliteit, transport en milieu van de verkiezingsprogramma’s, de wisselwerking tussen die verschillende luiken en hun relatie met andere socio‐economische aspecten.
   
 • Aanwerving van een expert (M/V) met specialisatie in fiscaliteit, parafiscaliteit en inkomensverdeling voor een contract van onbepaalde duur (Referentienummer: ADDG/2016/03) 08/06/2016

  In het kader van zijn nieuwe opdrachten met betrekking tot de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s, werft het Federaal Planbureau een Nederlandstalige of Franstalige expert aan voor een contract van onbepaalde duur om de volgende taken uit te voeren:

  • Bijdragen tot de verwezenlijking van de wettelijke opdrachten van de instelling door mee te werken aan de werkzaamheden van de Algemene Directie van het Federaal Planbureau;
  • De modellering ontwikkelen van de economische (waaronder budgettaire) en sociale impact van het beleid en de maatregelen met betrekking tot verplichte heffingen, in het bijzonder op de inkomensverdeling;
  • Meewerken aan de verrekening van dat beleid en die maatregelen in de modellering van de arbeidsmarkt.
   
 • Aanwerving van twee ontwikkelaars (M/V) voor contracten van onbepaalde duur (Referentienummer: 2016/07) 08/06/2016

  In het kader van zijn nieuwe opdrachten met betrekking tot de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s, werft het Federaal Planbureau een Nederlandstalige of Franstalige expert aan voor een contract van onbepaalde duur om de volgende taken uit te voeren:

  • Bijdragen tot de verwezenlijking van de wettelijke opdrachten van het Federaal Planbureau door mee te werken aan de werkzaamheden van de informatica‐equipe;
   
 • Aanwerving van een expert (M/V) met specialisatie in sociale zekerheid en gezondheidseconomie voor een contract van onbepaalde duur (Referentienummer: ADDG/2016/06) 08/06/2016

  In het kader van zijn nieuwe opdrachten met betrekking tot de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s, werft het Federaal Planbureau een Nederlandstalige of Franstalige expert
  aan voor een contract van onbepaalde duur om de volgende taken uit te voeren:

  • Bijdragen tot de verwezenlijking van de wettelijke opdrachten van het Federaal Planbureau door mee te werken aan de werkzaamheden van de Algemene Directie;
  • De modellering ontwikkelen van de economische (waaronder budgettaire) en sociale impact van het beleid en de maatregelen met betrekking tot gezondheidszorg, langdurige zorg en invaliditeit;
  • Meewerken aan de verrekening van dat beleid en die maatregelen in de modellering van de arbeidsmarkt en de inkomensverdeling.
   
 • Aanwerving van een expert (M/V) met specialisatie in overheidsfinanciën voor een contract van onbepaalde duur (Referentienummer: ADDG/2016/04) 08/06/2016

  In het kader van zijn nieuwe opdrachten met betrekking tot de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s, werft het Federaal Planbureau een Nederlandstalige of Franstalige expert aan voor een contract van onbepaalde duur om de volgende taken uit te voeren:

  • Bijdragen tot de verwezenlijking van de wettelijke opdrachten van het Federaal Planbureau door mee te werken aan de werkzaamheden van de Algemene Directie;
  • De modellering ontwikkelen van de economische (waaronder budgettaire) en sociale impact van de maatregelen die genomen zijn op het vlak van overheidsuitgaven op federaal niveau en op het niveau van de gemeenschappen en de gewesten;
  • Meewerken aan de verrekening van dat beleid en die maatregelen op het vlak van inkomensverdeling.
   
 • Aanwerving van een contractuele Nederlandstalige of Franstalige expert voor een contract van onbepaalde duur 17/12/2015

  In samenwerking met experts in mens-, natuur- en exacte wetenschappen, zal de expert opdrachten vervullen in het domein van duurzame ontwikkeling:

  • bijdragen aan de werkzaamheden van de equipe die zich bezig houdt met duurzame ontwikkeling (wet van 5 mei 1997 over duurzame ontwikkeling en van de wet van 14 maart 2014 over aanvullende indicatoren over levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, sociale vooruitgang en duurzaamheid van de economie);
  • teksten en webteksten schrijven die wetenschappelijk gefundeerd en voor een ruim publiek toegankelijk zijn.
   
Please do not visit, its a trap for bots