Internationale handel en mondialisering

Contact

  • http://regulation.plan.be

Groei van de productiviteit en de werkgelegenheid: de uitdaging voor BelgiŽ  [17/10/2017]

Tijdens de periode 1970-2015 wordt de vertraging van de bbp-groei per persoon in België hoofdzakelijk verklaard door een zwakkere groei van de arbeidsproductiviteit.  Tot het midden van de jaren 80 heeft de daling van het aantal gewerkte uren per persoon ook bijgedragen tot die vertraging.

Growth and Productivity in Belgium [17/10/2017]

Het rapport beoogt een beeld te geven van de voornaamste determinanten van de economische groei en de productiviteitsontwikkeling in België, in vergelijking met de drie buurlanden en de Verenigde Staten over een lange periode, van 1970 tot 2015. Het bevat ook een gedetailleerde analyse van de recente periode (2000-2015) die de impact toont van de economische en financiële crisis van 2008.

Belgiumís Carbon Footprint - Calculations based on a national accounts consistent global multi-regional input-output table [29/09/2017]

Deze Working Paper presenteert ramingen voor de Belgische koolstofvoetafdruk berekend aan de hand van globale multiregionale input-outputtabellen die in overeenstemming zijn gebracht met gedetailleerde Belgische nationale rekeningen. Uit onze berekeningen blijkt dat de Belgische koolstofvoetafdruk aanzienlijk groter is dan de emissies op basis van productie, wat betekent dat België een netto-invoerder is van BKGemissies. Onze resultaten tonen bovendien aan dat overeenstemming met gedetailleerde nationale rekeningen wel degelijk van belang is voor de raming van de koolstofvoetafdruk gebaseerd op MRIO, in het bijzonder voor een kleine open economie zoals België.

Contact

  • http://regulation.plan.be

De intensivering van de internationale handel is een fenomeen dat zichtbaar is sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, maar tijdens het voorbije decennium sterk is toegenomen onder impuls van de Europese uitbreiding en de komst van landen zoals China, India, Brazilië of Rusland op de internationale scène.

Hoe reageert de Belgische economie op die veranderingen? Waarvan hangt onze concurrentiekracht af? Moet men vrezen voor een massale delokalisatie van onze ondernemingen? Wat zijn de mogelijke antwoorden op die nieuwe uitdagingen?

Dit soort vragen met betrekking tot de internationale handel en de mondialisering, behandelt het FPB.

Contact

  • http://regulation.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots