Indexcijfer der consumptieprijzen - Inflatievooruitzichten [03/05/2016]

Onderstaande inflatievooruitzichten zijn gebaseerd op observaties tot april 2016. Die observaties zijn afkomstig van de FOD Economie. De vooruitzichten vanaf mei 2016 werden opgesteld door het Federaal Planbureau. Deze vooruitzichten houden rekening met termijnmarktnoteringen van 27 april 2016. De olieprijs zou gemiddeld 43 dollar per vat bedragen in 2016 en 50 dollar per vat in 2017. De wisselkoers van de euro zou uitkomen op gemiddeld 1,13 dollar per euro in 2016 en 1,15 dollar per euro in 2017.

Op basis van deze maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2016 op 1,7% en in 2017 op 1,6% uitkomen, tegenover 0,56% in 2015 en 0,34% in 2014. De groeivoet van de zgn. "gezondheidsindex", die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen, zou in 2016 gemiddeld 1,8% en in 2017 1,4% bedragen, tegenover 1,05% in 2015 en 0,40% in 2014.

In november 2012 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden. Overeenkomstig onze maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de volgende overschrijding van de spilindex (momenteel 101,02) door de afgevlakte gezondheidsindex (zoals gedefinieerd in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, Belgisch Staatsblad van 27.04.2015) plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in juni 2016 en de wedden van het overheidspersoneel in juli 2016 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. De volgende spilindex (103,04) zou niet overschreden worden in 2017.

Elke eerste dinsdag van de maand (met uitzondering van augustus) worden de inflatievooruitzichten geactualiseerd op basis van de laatst beschikbare informatie. Volgende update: 7 juni 2016.

Omzettingscoëfficiënten

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen

Om een index met basis 2013 om te zetten naar basis 2004, vermenigvuldig de startwaarde met 1.2240.
Om een index met basis 2004 om te zetten naar basis 2013, vermenigvuldig de startwaarde met 0.8170.

Gezondheidsindex

Om een index met basis 2013 om te zetten naar basis 2004, vermenigvuldig de startwaarde met 1.2077.
Om een index met basis 2004 om te zetten naar basis 2013, vermenigvuldig de startwaarde met 0.8280.

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen (2017)

2017 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Index (basis 2013) 103.61 103.85 104.25 104.34 104.19 104.17 104.29 104.36 104.23 104.61 104.73 104.71
Groeivoet (%) (1) 1.99 2.16 1.64 1.55 1.41 1.48 1.46 1.46 1.49 1.43 1.41 1.42

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar. Vooruitzichten van het Federaal Planbureau zijn in het oranje aangegeven.

Gezondheidsindex en afgevlakte gezondheidsindex (2017)

2017 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gezondheidsindex (basis 2013) 104.07 104.31 104.72 104.81 104.64 104.61 104.74 104.80 104.67 105.07 105.20 105.18
Groeivoet (%) (1) 1.61 1.74 1.21 1.24 1.19 1.28 1.34 1.37 1.40 1.36 1.38 1.39
Afgevlakte gezondheidsindex (2) 101.73 101.89 102.13 102.39 102.53 102.60 102.61 102.60 102.61 102.72 102.84 102.93
Referentie-index (3)

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar. Vooruitzichten van het Federaal Planbureau zijn in het oranje aangegeven.
(2) Tot en met maart 2015 wordt de afgevlakte gezondheidsindex berekend als het 4-maandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex. De afgevlakte gezondheidsindex wordt vanaf april 2015 tot de maand voor de overschrijding van de afgevlakte gezondheidsindex door de referentie-index geblokkeerd op het niveau van maart 2015.
(3) De referentie-index wordt vanaf april 2015 berekend als het 4-maandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex vermenigvuldigd met 0,98.

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen (2016)

2016 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Index (basis 2013) 101.59 101.65 102.57 102.75 102.74 102.65 102.79 102.86 102.70 103.14 103.27 103.24
Groeivoet (%) (1) 1.74 1.39 2.24 2.04 1.86 1.62 1.76 1.76 1.53 1.62 1.63 1.73

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar. Vooruitzichten van het Federaal Planbureau zijn in het oranje aangegeven.

Gezondheidsindex en afgevlakte gezondheidsindex (2016)

2016 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gezondheidsindex (basis 2013) 102.42 102.53 103.47 103.53 103.41 103.29 103.36 103.38 103.22 103.66 103.77 103.74
Groeivoet (%) (1) 1.80 1.63 2.72 2.38 2.22 1.93 1.96 1.74 1.35 1.36 1.46 1.48
Afgevlakte gezondheidsindex (2) 100.66 100.66 100.66 100.93 101.17 101.36 101.33 101.29 101.25 101.34 101.44 101.53
Referentie-index (3) 100.25 100.32 100.61 100.93

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar. Vooruitzichten van het Federaal Planbureau zijn in het oranje aangegeven.
(2) Tot en met maart 2015 wordt de afgevlakte gezondheidsindex berekend als het 4-maandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex. De afgevlakte gezondheidsindex wordt vanaf april 2015 tot de maand voor de overschrijding van de afgevlakte gezondheidsindex door de referentie-index geblokkeerd op het niveau van maart 2015.
(3) De referentie-index wordt vanaf april 2015 berekend als het 4-maandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex vermenigvuldigd met 0,98.

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen (2015)

2015 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Index (basis 2013) 99.85 100.26 100.32 100.70 100.86 101.01 101.01 101.08 101.15 101.50 101.61 101.48
Groeivoet (%) (1) -0.65 -0.40 -0.40 0.29 0.56 0.63 0.46 0.91 1.06 1.28 1.52 1.50

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar.

Gezondheidsindex en afgevlakte gezondheidsindex (2015)

2015 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gezondheidsindex (basis 2013) 100.61 100.89 100.73 101.12 101.16 101.33 101.37 101.61 101.85 102.27 102.28 102.23
Groeivoet (%) (1) 0.01 0.14 -0.06 0.68 0.87 0.99 0.91 1.49 1.79 1.98 1.99 1.82
Afgevlakte gezondheidsindex (2) 100.39 100.55 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66
Referentie-index (3) 98.82 98.96 99.06 99.22 99.34 99.51 99.74 99.96 100.11

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar.
(2) Tot en met maart 2015 wordt de afgevlakte gezondheidsindex berekend als het 4-maandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex. De afgevlakte gezondheidsindex wordt vanaf april 2015 tot de maand voor de overschrijding van de afgevlakte gezondheidsindex door de referentie-index geblokkeerd op het niveau van maart 2015.
(3) De referentie-index wordt vanaf april 2015 berekend als het 4-maandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex vermenigvuldigd met 0,98.

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen (2014)

2014 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Index (basis 2013) 100.50 100.66 100.72 100.41 100.30 100.38 100.55 100.17 100.09 100.22 100.09 99.98
Groeivoet (%) (1) 1.14 0.97 0.89 0.62 0.36 0.27 0.34 0.02 -0.12 0.09 -0.11 -0.38

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar.

Gezondheidsindex en afgevlakte gezondheidsindex (2014)

2014 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gezondheidsindex (basis 2013) 100.60 100.75 100.79 100.44 100.29 100.34 100.46 100.12 100.06 100.28 100.28 100.40
Groeivoet (%) (1) 1.25 1.17 1.02 0.67 0.26 0.14 0.22 0.02 0.03 0.10 -0.01 -0.01
Afgevlakte gezondheidsindex (2) 100.37 100.51 100.64 100.65 100.57 100.47 100.38 100.30 100.25 100.23 100.19 100.26
Referentie-index (3)

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar.
(2) Tot en met maart 2015 wordt de afgevlakte gezondheidsindex berekend als het 4-maandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex. De afgevlakte gezondheidsindex wordt vanaf april 2015 tot de maand voor de overschrijding van de afgevlakte gezondheidsindex door de referentie-index geblokkeerd op het niveau van maart 2015.
(3) De referentie-index wordt vanaf april 2015 berekend als het 4-maandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex vermenigvuldigd met 0,98.

Please do not visit, its a trap for bots