Bevolkingsvooruitzichten 2016-2060 [DEMOG]

Updates

07/03/2017

De bevolkingsvooruitzichten 2016-2060 gaan uit van de waarnemingen op 1 januari 2016. Zij werden uitgewerkt per arrondissement, leeftijd en geslacht.

De bevolkingsvooruitzichten zijn, net als vorige versies, het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de Algemene Directie Statistiek (ADS) en het Federaal Planbureau (FPB).

De tabellen betreffen de loop van de bevolking, de bevolking per leeftijd en geslacht en diverse indicatoren die in deze publicatie worden aangereikt. Ze worden geleverd op volgende geografische niveaus: de arrondissementen, de provincies, de drie gewesten, de Duitstalige Gemeenschap en het Rijk.

Voor de loop van de bevolking gaan ze over de waarnemingsperiode 1991 tot 2015 en de vooruitzichten van 2016 tot 2060. Voor de bevolking en haar structuur, gaat het over de jaren 1991 tot 2016 voor de waarnemingen en van 2017 tot 2060 in projectie.

De tabellen met de waarden van de oude bevolkingsvooruitzichten kunnen op aanvraag verkregen worden.


Please do not visit, its a trap for bots