Keywords

Aanbod- en gebruikstabellen

The impact of offshoring on employment in Belgium (Working Paper 01-09)

Trade-based measures of offshoring: an overview for Belgium (Working Paper 09-08)

Supply and Use Tables for Belgium 1995-2002 : Methodology of Compilation (Working Paper 04-07)

Aanbodzijde

S3BE : un modèle macroéconomique de long terme pour l’économie belge (Working Paper 03-09)

Aandelenrisicopremie

An assessment of the risks to the medium-term outlook of the Belgian international economic environment (Working Paper 12-03)

Aanslagvoet

The macro-economic effects of labour market reforms in the European Union - Some selected simulations with the NIME model. (Working Paper 12-04)

Achtergronddocumentatie

Organisatie van de participatieve oefening inzake toekomstverkenning 2011-2012 - Ter voorbereiding van de langetermijnvisie 2050 (Working Paper 09-12)

Activiteitsgraad

The macro-economic effects of labour market reforms in the European Union - Some selected simulations with the NIME model. (Working Paper 12-04)

Adequaat inkomen

De Belgische eerstepijlerpensioenen aan de vooravond van de vergrijzing: doorlichting van bedragen, gerechtigden en adequaatheid (Working Paper 04-10)

Adequaatheid

Analyse de l’adéquation de la production électrique en Belgique à l’horizon 2030 - Analyse basée sur les scénarios du projet d’EPE2 (Working Paper 04-13)

Toereikendheid van het pensioen en budgettaire kosten van de vergrijzing: evaluatie van beleidsmaatregelen en van alternatieve scenario’s (Working Paper 22-10)

The long-term adequacy of the Belgian public pension system: An analysis based on the MIDAS model (Working Paper 10-10)

Administratieve lasten

De administratieve lasten in België voor het jaar 2014 (Planning paper 115)

Administratieve lasten in België voor het jaar 2012 (Planning paper 114)

Administratieve lasten in België voor het jaar 2010 (Planning Paper 110)

Shifting of red tape? The impact of authority behavior on tax compliance costs (Working Paper 09-10)

De administratieve lasten in België voor het jaar 2008 (Planning Paper 108)

Administratieve vereenvoudiging

De administratieve lasten in België voor het jaar 2014 (Planning paper 115)

Administratieve lasten in België voor het jaar 2012 (Planning paper 114)

Administratieve lasten in België voor het jaar 2010 (Planning Paper 110)

De administratieve lasten in België voor het jaar 2008 (Planning Paper 108)

AIDS

Estimating private health expenditures within a dynamic consumption allocation model (Working Paper 04-08)

Arbeidskosten per eenheid product

L’évolution des coûts unitaires du travail en Belgique de 1996 à 2008 (Working Paper 14-10)

Arbeidsmarkthervorming

The macro-economic effects of labour market reforms in the European Union - Some selected simulations with the NIME model. (Working Paper 12-04)

Arbeidsmarktpolitiek

Effect van beroepsopleidingen voor werklozen op de tewerkstellingsduur (Working Paper 12-06)

Arbeidsproductiviteit

Arbeidskosten, loonsubsidies, arbeidsproductiviteit en opleidingsinspanningen van ondernemingen (GECE_EGCW_1301)

Comparaison des composantes de la croissance de la productivité : Belgique, Allemagne, France et Pays-Bas 1996-2007 (Working Paper 18-10)

Market services labour productivity growth in three small European countries: Austria, Belgium and the Netherlands (Working Paper 14-07)

Arbeidsvolume

L’évolution des coûts unitaires du travail en Belgique de 1996 à 2008 (Working Paper 14-10)

Arbeidsvraagvergelijkingen

The impact of offshoring on employment in Belgium (Working Paper 01-09)

Armoede

De Belgische eerstepijlerpensioenen aan de vooravond van de vergrijzing: doorlichting van bedragen, gerechtigden en adequaatheid (Working Paper 04-10)

Bedrijfstakanalyse

Lissabon 10 jaar later: de evolutie van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling in België vergeleken met andere EU-landen (Working Paper 20-10)

Begrotingsconsolidatie

An assessment of the risks to the medium-term outlook of the Belgian international economic environment (Working Paper 12-03)

The international transmission of shocks - Some selected simulations with the NIME model (Working Paper 09-03)

Begrotingsprocedure

Fiscal councils, independent forecasts and the budgetary process: lessons from the Belgian case (Working paper 04-06)

Beleidseval

Monitoring van de relancestrategie van de Federale regering – Voortgangsverslag (OPREP201403)

Monitoring van de relancestrategie van de Federale regering - Voortgangsverslag (OPREP201401)

Monitoring van de relancestrategie van de Federale regering - Voortgangsverslag (OPREP201302)

Monitoring van de relancestrategie van de Federale regering - Voortgangsverslag (OPREP201301)

België

Belgische black-outs berekend - Een kwantitatieve evaluatie van stroompannes in België (Working Paper 03-14)

De energie-intensiteit van de componenten van de finale vraag 1995-2005 - Een input-output analyse in constante prijzen (Working Paper 11-13)

Bijdrage van de componenten van de finale vraag tot het bbp 1995-2005 Een input-output analyse in constante prijzen (Working Paper 10-13)

De gecumuleerde kosten 1995-2005 - Een input-output analyse in constante prijzen (Working Paper 09-13)

Towards 100% renewable energy in Belgium by 2050 (ENERG_1201)

Structure et évolution de l’emploi public belge (Working Paper 19-10)

The Belgian long-term care system (Working Paper 07-10)

Betalingsbalans

Marktaandelen, concurrentievermogen en de lopende rekening (Working Paper 06-09)

Bevolkingsvooruitzichten

Une méthodologie de projection des ménages : le modèle HPROM (Household PROjection Model) (Working Paper 09-14)

Long-term population projections in Europe: How they influence policies and accelerate reforms (Working Paper 02-08)

Bevoorradingszekerheid

Belgische black-outs berekend - Een kwantitatieve evaluatie van stroompannes in België (Working Paper 03-14)

EU Energy/Climate package and energy supply security in Belgium (Working Paper 16-09)

Binnenlandse O&O-voorraden

Estimation of inter-industry domestic and international R&D stocks for Belgium (Working Paper 10-11)

Broeikasgasemissies

2030 Climate and Energy Framework for Belgium - Impact assessment of a selection of policy scenarios up to 2050 (Working Paper 03-15)

Energievooruitzichten voor België tegen 2030 (EFEN2011)

Impact of the EU Climate-Energy Package on the Belgian energy system and economy - Update 2010 Study commissioned by the Belgian federal authority (Working Paper 09-11)

Impact of the EU Energy and Climate Package on the Belgian energy system and economy - Study commissioned by the Belgian federal and three regional authorities (Working Paper 21-08)

Toelichting bij sommige uitdagingen voor het Belgische energiebeleid in het kader van klimaatdoelstellingen (Working Paper 01-07)

Broeikasgassen

De milieu-impact van de evolutie van de transportvraag tegen 2030 (Working Paper 11-12)

Vervoeremissies - Historische evolutie en vooruitzichten (Working Paper 08-09)

Buitenlandse directe investeringen

Determinanten van internationale lokalisatie, met toepassing op de Agoriabranches (Working Paper 16-05)

Decentralisatie

Niveau de décentralisation de la négociation et structure des salaires (Working Paper 03-11)

Delokalisatie

Downstream Offshoring and Firm-level - Employment Evidence for Belgian Manufacturing Firms (Working Paper 16-13)

Is offshoring driven by air emissions? Testing the pollution haven effect for imports of intermediates (Working Paper 12-13)

Productivity gains and spillovers from offshoring (Working Paper 05-11)

The impact of offshoring on employment in Belgium (Working Paper 01-09)

Trade-based measures of offshoring: an overview for Belgium (Working Paper 09-08)

Demografie

Une méthodologie de projection des ménages : le modèle HPROM (Household PROjection Model) (Working Paper 09-14)

Demografische vooruitzichten 2013-2060 - Bevolking, huishoudens en prospectieve sterftequotiënten (EFPOP1360)

Quotients de mortalité prospectifs par sexe et unisexes / Prospectieve sterftequotiënten per geslacht en uniseks (Working Paper 18-09)

Diensten en O&O

Determinanten van internationale lokalisatie, met toepassing op de Agoriabranches (Working Paper 16-05)

Doelmatigheid

De Belgische eerstepijlerpensioenen aan de vooravond van de vergrijzing: doorlichting van bedragen, gerechtigden en adequaatheid (Working Paper 04-10)

Dubbel dividend

Hausse de la fiscalité sur l’énergie et baisse d’autres formes de prélèvement : résultats macroéconomiques (Working Paper 11-09)

Duuranalyse

Effect van beroepsopleidingen voor werklozen op de tewerkstellingsduur (Working Paper 12-06)

Duurzame ontwikkeling

Organisatie van de participatieve oefening inzake toekomstverkenning 2011-2012 - Ter voorbereiding van de langetermijnvisie 2050 (Working Paper 09-12)

Biocapacité et empreinte écologique des modes de vie : des indicateurs pour la politique de développement durable ? (Working Paper 11-10)

Scenario's voor transitie naar een duurzame ontwikkeling tegen 2050. Toekomstverkennende nota gerealiseerd voor de 'Lente van het Leefmilieu' op basis van het vierde Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling (Working Paper 16-08)

Organisatie van de participatieve oefening inzake toekomstverkenning tegen het jaar 2050 ter voorbereiding van het vierde Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling (Working Paper 15-08)

Examen des méthodes et analyse de 6 projets de prospective participative. Etude préliminaire au 4° Rapport fédéral sur le développement durable (Working Paper 14-08)

Elementen van toekomstverkenning in de adviezen van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling van 2002 tot 2005. Analyse ter voorbereiding van het vierde Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling (Working Paper 13-08)

Econometrisch model

Wat bepaalt de groothandelsprijzen voor elektriciteit in een kleine, open economie? - Lessen uit de nucleaire heropstart in België (Working Paper 09-16)

Analyse macro-sectorielle des effets d’une hausse de la TVA (Working Paper 04-14)

A macro-econometric model for the economy of Lesotho (Working Paper 17-10)

Econometrisch wereldmodel

The NIME Economic Outlook for the World Economy 2005 - 2011 (Also in this issue: the Lisbon Strategy) (Working Paper 02-05)

Economische cycli

Herziening van het Belgisch budgettair federalisme: vragen omtrent de budgettaire houdbaarheid en omtrent budgettair beleid en economische cyclus (Working Paper 23-10)

Economische efficiëntie

Impact of the EU Climate-Energy Package on the Belgian energy system and economy - Update 2010 Study commissioned by the Belgian federal authority (Working Paper 09-11)

Impact of the EU Energy and Climate Package on the Belgian energy system and economy - Study commissioned by the Belgian federal and three regional authorities (Working Paper 21-08)

Economische groei

S3BE : un modèle macroéconomique de long terme pour l’économie belge (Working Paper 03-09)

Les déterminants de l’innovation dans une petite économie ouverte : le cas de la Belgique
Determinants of innovation in a small open economy: the case of Belgium (Working Paper 11-08)

Economische impact

Towards 100% renewable energy in Belgium by 2050 (ENERG_1201)

Eerstepijlerpensioenen

De Belgische eerstepijlerpensioenen aan de vooravond van de vergrijzing: doorlichting van bedragen, gerechtigden en adequaatheid (Working Paper 04-10)

Efficiëntieloon

Salaires et négociation collective en Belgique : une analyse microéconomique en panel (Working Paper 12-09)

Elektriciteit

Wat bepaalt de groothandelsprijzen voor elektriciteit in een kleine, open economie? - Lessen uit de nucleaire heropstart in België (Working Paper 09-16)

Elektriciteitsvraag

Analyse de l’adéquation de la production électrique en Belgique à l’horizon 2030 - Analyse basée sur les scénarios du projet d’EPE2 (Working Paper 04-13)

Energievooruitzichten voor België tegen 2030 (EFEN2011)

Electric cars: Back to the future? (Working Paper 13-10)

Elektrische voertuigen

Electric cars: Back to the future? (Working Paper 13-10)

Emissies

De milieu-impact van de evolutie van de transportvraag tegen 2030 (Working Paper 11-12)

Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2030 (FORTRANSP_01)

Vervoeremissies - Historische evolutie en vooruitzichten (Working Paper 08-09)

Energiebeleid

Wat bepaalt de groothandelsprijzen voor elektriciteit in een kleine, open economie? - Lessen uit de nucleaire heropstart in België (Working Paper 09-16)

2030 Climate and Energy Framework for Belgium - Impact assessment of a selection of policy scenarios up to 2050 (Working Paper 03-15)

Towards 100% renewable energy in Belgium by 2050 (ENERG_1201)

Energievooruitzichten voor België tegen 2030 (EFEN2011)

Impact of the EU Climate-Energy Package on the Belgian energy system and economy - Update 2010 Study commissioned by the Belgian federal authority (Working Paper 09-11)

EU Energy/Climate package and energy supply security in Belgium (Working Paper 16-09)

Impact of the EU Energy and Climate Package on the Belgian energy system and economy - Study commissioned by the Belgian federal and three regional authorities (Working Paper 21-08)

Toelichting bij sommige uitdagingen voor het Belgische energiebeleid in het kader van klimaatdoelstellingen (Working Paper 01-07)

Energievooruitzichten op lange termijn

2030 Climate and Energy Framework for Belgium - Impact assessment of a selection of policy scenarios up to 2050 (Working Paper 03-15)

Walking the green mile in Employment - Employment projections for a green future (Working Paper 07-13)

Analyse de l’adéquation de la production électrique en Belgique à l’horizon 2030 - Analyse basée sur les scénarios du projet d’EPE2 (Working Paper 04-13)

Energievooruitzichten voor België tegen 2030 (EFEN2011)

Impact of the EU Climate-Energy Package on the Belgian energy system and economy - Update 2010 Study commissioned by the Belgian federal authority (Working Paper 09-11)

Impact of the EU Energy and Climate Package on the Belgian energy system and economy - Study commissioned by the Belgian federal and three regional authorities (Working Paper 21-08)

Eurozone

An Evaluation of the Risks Surrounding the 2006-2012 NIME Economic Outlook : Illustrative Stochastic Simulations (Working Paper 02-06)

Monetary Policy, Asset Prices and Economic Growth in the World Economy over the 1995-2004 Period : A counterfactual simulation with the NIME Model (Working Paper 17-05)

The NIME Economic Outlook for the World Economy 2005 - 2011 (Also in this issue: the Lisbon Strategy) (Working Paper 02-05)

The macro-economic effects of labour market reforms in the European Union - Some selected simulations with the NIME model. (Working Paper 12-04)

An assessment of the risks to the medium-term outlook of the Belgian international economic environment (Working Paper 12-03)

Evaluatie

Le système d’innovation en Wallonie (Working Paper 04-12)

Le système d’innovation en Wallonie (Working Paper 01-10)

Le système d’innovation en Wallonie (Working Paper 02-09)

Externe vervoerskosten

Analyse de l’impact de différents schémas théoriques d’une taxe routière en Belgique (Working Paper 14-09)

Langetermijn vooruitzichten van transport in België: Referentiescenario en twee beleidsscenario’s (Working Paper 12-08)

ICT

Growth and Productivity in Belgium (Working Paper 17-08)

Les déterminants de l’innovation dans une petite économie ouverte : le cas de la Belgique
Determinants of innovation in a small open economy: the case of Belgium (Working Paper 11-08)

Potential ICT-enabled Offshoring of Service Jobs in Belgium (Working paper 06-07)

Growth and Productivity in Belgium (Working Paper 05-07)

Indicatoren

Biocapacité et empreinte écologique des modes de vie : des indicateurs pour la politique de développement durable ? (Working Paper 11-10)

Competition and regulation, Belgium, 1997 to 2004 (Working Paper 03-10)

Industriële activiteiten

Determinanten van internationale lokalisatie, met toepassing op de Agoriabranches (Working Paper 16-05)

Ingevoerde intermediaire input

The impact of offshoring on employment in Belgium (Working Paper 01-09)

Trade-based measures of offshoring: an overview for Belgium (Working Paper 09-08)

Innovatie

Le système d’innovation en Wallonie (Working Paper 04-12)

Le système d’innovation en Wallonie (Working Paper 01-10)

Le système d’innovation en Wallonie (Working Paper 02-09)

Les déterminants de l’innovation dans une petite économie ouverte : le cas de la Belgique
Determinants of innovation in a small open economy: the case of Belgium (Working Paper 11-08)

Input-outputanalyse

De energie-intensiteit van de componenten van de finale vraag 1995-2005 - Een input-output analyse in constante prijzen (Working Paper 11-13)

Bijdrage van de componenten van de finale vraag tot het bbp 1995-2005 Een input-output analyse in constante prijzen (Working Paper 10-13)

De gecumuleerde kosten 1995-2005 - Een input-output analyse in constante prijzen (Working Paper 09-13)

Walking the green mile in Employment - Employment projections for a green future (Working Paper 07-13)

Quantifying environmental leakage for Belgium (Working Paper 19-08)

Input-outputtabellen

Bijdrage van de componenten van de finale vraag tot het bbp 1995-2005 Een input-output analyse in constante prijzen (Working Paper 10-13)

De gecumuleerde kosten 1995-2005 - Een input-output analyse in constante prijzen (Working Paper 09-13)

Les multiplicateurs de production, de revenu et d’emploi 1995-2005 - Une analyse entrées-sorties à prix constants (Working Paper 08-13)

Input-outputanalyse - Modellen, Multiplicatoren, Linkages (Working Paper 12-12)

Analyse van de horecasector in België (Working Paper 01-11)

Raming van een regionaal input-output systeem voor België (Working Paper 18-08)

Internationale economische omgeving van België

An assessment of the risks to the medium-term outlook of the Belgian international economic environment (Working Paper 12-03)

Internationale localisatie

Determinanten van internationale lokalisatie, met toepassing op de Agoriabranches (Working Paper 16-05)

Internationale O&O-voorraden

Estimation of inter-industry domestic and international R&D stocks for Belgium (Working Paper 10-11)

Internationale vergelijking

L’emploi public belge dans une perspective internationale (Working Paper 04-09)

Interne evenwichten

Concurrentievermogen van België - Uitdagingen en groeipistes (Planning Paper 112)

Langdurige zorg

The Belgian long-term care system (Working Paper 07-10)

Langetermijnprojecties

Analyse de politiques de transport : rapprochement des accises sur les carburants et Eurovignette III (Working Paper 02-11)

Langetermijnvooruitzichten

De milieu-impact van de evolutie van de transportvraag tegen 2030 (Working Paper 11-12)

Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2030 (FORTRANSP_01)

Analyse de l’impact de différents schémas théoriques d’une taxe routière en Belgique (Working Paper 14-09)

Vervoeremissies - Historische evolutie en vooruitzichten (Working Paper 08-09)

S3BE : un modèle macroéconomique de long terme pour l’économie belge (Working Paper 03-09)

Langetermijn vooruitzichten van transport in België: Referentiescenario en twee beleidsscenario’s (Working Paper 12-08)

Levensverwachting

Quotients de mortalité prospectifs par sexe et unisexes / Prospectieve sterftequotiënten per geslacht en uniseks (Working Paper 18-09)

Liberalisering

Network Industry Reform in Belgium: Macroeconometric versus General-Equilibrium Analyses (Working Paper 10-06)

Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid

The NIME Economic Outlook for the World Economy 2005 - 2011 (Also in this issue: the Lisbon Strategy) (Working Paper 02-05)

Lonen

Salaires et négociation collective en Belgique : une analyse microéconomique en panel (Working Paper 12-09)

Loondrift

Salaires et négociation collective en Belgique : une analyse microéconomique en panel (Working Paper 12-09)

Loonkosten per eenheid product

Concurrentievermogen van België - Uitdagingen en groeipistes (Planning Paper 112)

Loononderhandeling

La loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Working Paper 02-12)

Niveau de décentralisation de la négociation et structure des salaires (Working Paper 03-11)

Loonongelijkheid

Wages and employment by level of education and occupation in Belgium (Working Paper 22-08)

Loonspreiding

Niveau de décentralisation de la négociation et structure des salaires (Working Paper 03-11)

Loonverschillen

Niveau de décentralisation de la négociation et structure des salaires (Working Paper 03-11)

Luchtverontreinigende stoffen

De milieu-impact van de evolutie van de transportvraag tegen 2030 (Working Paper 11-12)

Vervoeremissies - Historische evolutie en vooruitzichten (Working Paper 08-09)

Maatstaven gebaseerd op handel

Trade-based measures of offshoring: an overview for Belgium (Working Paper 09-08)

Macro-econometrisch wereldmodel

An Evaluation of the Risks Surrounding the 2006-2012 NIME Economic Outlook : Illustrative Stochastic Simulations (Working Paper 02-06)

Monetary Policy, Asset Prices and Economic Growth in the World Economy over the 1995-2004 Period : A counterfactual simulation with the NIME Model (Working Paper 17-05)

The Macroeconomic Effects of an Oil Price Shock on the World Economy : A Simulation with the NIME Model (Working Paper 06-05)

Macro-economische impact

Impact of the EU Climate-Energy Package on the Belgian energy system and economy - Update 2010 Study commissioned by the Belgian federal authority (Working Paper 09-11)

Hausse de la fiscalité sur l’énergie et baisse d’autres formes de prélèvement : résultats macroéconomiques (Working Paper 11-09)

Impact of the EU Energy and Climate Package on the Belgian energy system and economy - Study commissioned by the Belgian federal and three regional authorities (Working Paper 21-08)

Macro-economische scenario's

Analyse van de macro-economische gevolgen van de organisatie van een FIFA Wereldbeker 2018 in België (Working Paper 08-10)

Macro-economische vooruitzichten

A macro-econometric model for the economy of Lesotho (Working Paper 17-10)

Marktaandelen

Marktaandelen, concurrentievermogen en de lopende rekening (Working Paper 06-09)

Marktgedrag

Consumptieprijzen in België en de buurlanden - Aandachtspunten voor het beleid (Working Paper 13-12)

Concurrentie in de Belgische distributie (Working Paper 15-10)

Marktstructuur

Concurrentie in de Belgische distributie (Working Paper 15-10)

Materialen

Productivity gains and spillovers from offshoring (Working Paper 05-11)

MFP

Growth and Productivity in Belgium (Working Paper 17-08)

Growth and Productivity in Belgium (Working Paper 05-07)

Microsimulatie

Toereikendheid van het pensioen en budgettaire kosten van de vergrijzing: evaluatie van beleidsmaatregelen en van alternatieve scenario’s (Working Paper 22-10)

The long-term adequacy of the Belgian public pension system: An analysis based on the MIDAS model (Working Paper 10-10)

De financiële implicaties van langer werken : een Micro-Economisch Pensioenmodel (MEP) (Working Paper 15-05)

Milieu

Biocapacité et empreinte écologique des modes de vie : des indicateurs pour la politique de développement durable ? (Working Paper 11-10)

Milieugoederen en -diensten

The Belgian environment industry (1995-2005) (Working Paper 07-09)

Milieulek

Quantifying environmental leakage for Belgium (Working Paper 19-08)

Milieuruilvoet

Quantifying environmental leakage for Belgium (Working Paper 19-08)

Milieusatellietrekeningen

De milieudruk van de huishoudelijke consumptie in België in 2002: een sociologische analyse (Working Paper 12-10)

Analyse des dépenses et recettes publiques de transport (Working Paper 20-08)

Module wagenstock

The PLANET model - Methodological Report: The Car Stock Module (Working Paper 02-10)

Monetair beleid

Monetary Policy, Asset Prices and Economic Growth in the World Economy over the 1995-2004 Period : A counterfactual simulation with the NIME Model (Working Paper 17-05)

Monitoring

Monitoring van de relancestrategie van de Federale regering – Voortgangsverslag (OPREP201403)

Monitoring van de relancestrategie van de Federale regering - Voortgangsverslag (OPREP201401)

Monitoring van de relancestrategie van de Federale regering - Voortgangsverslag (OPREP201302)

Monitoring van de relancestrategie van de Federale regering - Voortgangsverslag (OPREP201301)

Multinationale ondernemingen

Internationalisering van de Belgische economie: analyse op basis van de filialen van Belgische ondernemingen in het buitenland tussen 1995-2005 (Working Paper 23-08)

O&O

The determinants of industry-level total factor productivity in Belgium (Working Paper 07-11)

Offshore outsourcing

Determinanten van internationale lokalisatie, met toepassing op de Agoriabranches (Working Paper 16-05)

Olieprijzen in de eurozone

The Macroeconomic Effects of an Oil Price Shock on the World Economy : A Simulation with the NIME Model (Working Paper 06-05)

Ondernemingsklimaat

De administratieve lasten in België voor het jaar 2014 (Planning paper 115)

Administratieve lasten in België voor het jaar 2012 (Planning paper 114)

Administratieve lasten in België voor het jaar 2010 (Planning Paper 110)

De administratieve lasten in België voor het jaar 2008 (Planning Paper 108)

Onderwijs

Structure et évolution de l’emploi public belge (Working Paper 19-10)

Onderzoek en ontwikkeling

Lissabon 10 jaar later: de evolutie van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling in België vergeleken met andere EU-landen (Working Paper 20-10)

Openbaar domein

Structure et évolution de l’emploi public belge (Working Paper 19-10)

L’emploi public belge dans une perspective internationale (Working Paper 04-09)

Output gap

Impact de la crise financière sur le PIB potentiel de la Belgique (Working Paper 10-09)

Overheid

Structure et évolution de l’emploi public belge (Working Paper 19-10)

L’emploi public belge dans une perspective internationale (Working Paper 04-09)

OverheidsInkomsten en -uitgaven

Analyse des dépenses et recettes publiques de transport (Working Paper 20-08)

Overheidsschuld

Herziening van het Belgisch budgettair federalisme: vragen omtrent de budgettaire houdbaarheid en omtrent budgettair beleid en economische cyclus (Working Paper 23-10)

Participatie

Scenario's voor transitie naar een duurzame ontwikkeling tegen 2050. Toekomstverkennende nota gerealiseerd voor de 'Lente van het Leefmilieu' op basis van het vierde Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling (Working Paper 16-08)

Organisatie van de participatieve oefening inzake toekomstverkenning tegen het jaar 2050 ter voorbereiding van het vierde Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling (Working Paper 15-08)

Examen des méthodes et analyse de 6 projets de prospective participative. Etude préliminaire au 4° Rapport fédéral sur le développement durable (Working Paper 14-08)

Elementen van toekomstverkenning in de adviezen van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling van 2002 tot 2005. Analyse ter voorbereiding van het vierde Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling (Working Paper 13-08)

Particuliere uitgaven voor de gezondheidszorg

Estimating private health expenditures within a dynamic consumption allocation model (Working Paper 04-08)

Pensioenbonus

De pensioenbonus in de werknemersregeling: simulatie met het model MEP (Working Paper 11-06)

Pensioenen

Reële herwaardering van de lonen via een puntenstelsel - Winnaars en verliezers bij recent gepensioneerden met een werknemerspensioen (Working Paper 09-17)

Rapporten gerealiseerd door het Federaal Planbureau voor de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 (OP_REP_PEN14)

The long-term adequacy of the Belgian public pension system: An analysis based on the MIDAS model (Working Paper 10-10)

De financiële implicaties van langer werken : een Micro-Economisch Pensioenmodel (MEP) (Working Paper 15-05)

Pensioenhervormingen

Reële herwaardering van de lonen via een puntenstelsel - Winnaars en verliezers bij recent gepensioneerden met een werknemerspensioen (Working Paper 09-17)

Rapporten gerealiseerd door het Federaal Planbureau voor de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 (OP_REP_PEN14)

Long-term population projections in Europe: How they influence policies and accelerate reforms (Working Paper 02-08)

Pensioenregelingen

De pensioenbonus in de werknemersregeling: simulatie met het model MEP (Working Paper 11-06)

Pensioenuitgaven

Long-term population projections in Europe: How they influence policies and accelerate reforms (Working Paper 02-08)

Pensioenvooruitzichten

Long-term population projections in Europe: How they influence policies and accelerate reforms (Working Paper 02-08)

Personen- en goederentransport

Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2030 (FORTRANSP_01)

Personen- en goederenvervoer

De milieu-impact van de evolutie van de transportvraag tegen 2030 (Working Paper 11-12)

Analyse de politiques de transport : rapprochement des accises sur les carburants et Eurovignette III (Working Paper 02-11)

Analyse de l’impact de différents schémas théoriques d’une taxe routière en Belgique (Working Paper 14-09)

Vervoeremissies - Historische evolutie en vooruitzichten (Working Paper 08-09)

Langetermijn vooruitzichten van transport in België: Referentiescenario en twee beleidsscenario’s (Working Paper 12-08)

Personenbelasting

De elasticiteit van de personenbelasting - Prospectieve macro-economische benadering van de nationale elasticiteit en van de elasticiteit van een geregionaliseerde personenbelasting (Working Paper 01-12)

Personenvervoer over de weg

The PLANET model - Methodological Report: The Car Stock Module (Working Paper 02-10)

Post mortem evaluatie

Track record of the FPB’s short-term forecasts : An update (Working Paper 03-12)

Potentiële productie

What has been the damage of the financial crisis to Belgian GDP? An assessment based on the FPB’s medium-term outlook (Working Paper 08-11)

Impact de la crise financière sur le PIB potentiel de la Belgique (Working Paper 10-09)

Productiviteit

Concurrentievermogen van België - Uitdagingen en groeipistes (Planning Paper 112)

Productivity gains and spillovers from offshoring (Working Paper 05-11)

Concurrentie in de Belgische distributie (Working Paper 15-10)

La position relative de l’économie belge en Europe (Working Paper 05-09)

Growth and Productivity in Belgium (Working Paper 17-08)

Growth and Productivity in Belgium (Working Paper 05-07)

Productspecialisatie

La part de marché à l’exportation de la Belgique 1993-2008 : changements structurels et compétitivité (Working Paper 06-10)

Prognosemodellen

Network Industry Reform in Belgium: Macroeconometric versus General-Equilibrium Analyses (Working Paper 10-06)

Progressiviteit

De elasticiteit van de personenbelasting - Prospectieve macro-economische benadering van de nationale elasticiteit en van de elasticiteit van een geregionaliseerde personenbelasting (Working Paper 01-12)

Prospectieve sterftequotiënten

Demografische vooruitzichten 2013-2060 - Bevolking, huishoudens en prospectieve sterftequotiënten (EFPOP1360)

Quotients de mortalité prospectifs par sexe et unisexes / Prospectieve sterftequotiënten per geslacht en uniseks (Working Paper 18-09)

Ratioanalyse

Fragiliteit van de financiële structuur van de niet-financiële ondernemingen in de marktsector in België in 2007 en 2010 (Working Paper 10-12)

Regeling

Consumptieprijzen in België en de buurlanden - Aandachtspunten voor het beleid (Working Paper 13-12)

Competition and regulation, Belgium, 1997 to 2004 (Working Paper 03-10)

Relancestrategie

Monitoring van de relancestrategie van de Federale regering – Voortgangsverslag (OPREP201403)

Monitoring van de relancestrategie van de Federale regering - Voortgangsverslag (OPREP201401)

Monitoring van de relancestrategie van de Federale regering - Voortgangsverslag (OPREP201302)

Monitoring van de relancestrategie van de Federale regering - Voortgangsverslag (OPREP201301)

Relatieve kosten

La position relative de l’économie belge en Europe (Working Paper 05-09)

Relatieve kosten per eenheid product

Alternative assessment of Belgian competitiveness (Working Paper 09-09)

Relatieve positie

Alternative assessment of Belgian competitiveness (Working Paper 09-09)

La position relative de l’économie belge en Europe (Working Paper 05-09)

Relatieve prijzen

Alternative assessment of Belgian competitiveness (Working Paper 09-09)

La position relative de l’économie belge en Europe (Working Paper 05-09)

Rendement op onderwijs

Wages and employment by level of education and occupation in Belgium (Working Paper 22-08)

Rent spillovers

Productivity gains and spillovers from offshoring (Working Paper 05-11)

Rent-sharing

Salaires et négociation collective en Belgique : une analyse microéconomique en panel (Working Paper 12-09)

Satellietrekeningen

Les comptes satellites des transports et les externalités (Working Paper 15-09)

Sectorale analyses

Analyse van de horecasector in België (Working Paper 01-11)

Sectorstudie

The Belgian environment industry (1995-2005) (Working Paper 07-09)

Shift-share analyse

Trade-based measures of offshoring: an overview for Belgium (Working Paper 09-08)

Sociale programma's

Welvaartsbinding van sociale en bijstandsuitkeringen (Working Paper 04-11)

Welvaartsbinding van de sociale zekerheidsuitkeringen : een overzicht van de recente ontwikkelingen (Working Paper 08-08)

Sociale uitkeringen

Welvaartsbinding van sociale en bijstandsuitkeringen (Working Paper 04-11)

Welvaartsbinding van de sociale zekerheidsuitkeringen : een overzicht van de recente ontwikkelingen (Working Paper 08-08)

Sociale zekerheid

Toereikendheid van het pensioen en budgettaire kosten van de vergrijzing: evaluatie van beleidsmaatregelen en van alternatieve scenario’s (Working Paper 22-10)

Spillovers

Estimation of inter-industry domestic and international R&D stocks for Belgium (Working Paper 10-11)

Sportevenementen

Analyse van de macro-economische gevolgen van de organisatie van een FIFA Wereldbeker 2018 in België (Working Paper 08-10)

Sterftetabel

Quotients de mortalité prospectifs par sexe et unisexes / Prospectieve sterftequotiënten per geslacht en uniseks (Working Paper 18-09)

Stochastische simulatie

An Evaluation of the Risks Surrounding the 2006-2012 NIME Economic Outlook : Illustrative Stochastic Simulations (Working Paper 02-06)

Taakgebaseerde aanpak/benadering

Wages and employment by level of education and occupation in Belgium (Working Paper 22-08)

Technologische efficiëntie

A decomposition of industry-level productivity growth in Belgium using firm-level data (Working Paper 11-11)

Technologische grens

Les déterminants de l’innovation dans une petite économie ouverte : le cas de la Belgique
Determinants of innovation in a small open economy: the case of Belgium (Working Paper 11-08)

Technologische schok

The international transmission of shocks - Some selected simulations with the NIME model (Working Paper 09-03)

TFP

Alternative assessment of Belgian competitiveness (Working Paper 09-09)

Capital services and total factor productivity measurements : impact of various methodologies for Belgium (Working Paper 03-07)

Toekomstverkennende oefening

Organisatie van de participatieve oefening inzake toekomstverkenning 2011-2012 - Ter voorbereiding van de langetermijnvisie 2050 (Working Paper 09-12)

Toekomstverkenning

Track record of the FPB’s short-term forecasts : An update (Working Paper 03-12)

Scenario's voor transitie naar een duurzame ontwikkeling tegen 2050. Toekomstverkennende nota gerealiseerd voor de 'Lente van het Leefmilieu' op basis van het vierde Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling (Working Paper 16-08)

Organisatie van de participatieve oefening inzake toekomstverkenning tegen het jaar 2050 ter voorbereiding van het vierde Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling (Working Paper 15-08)

Examen des méthodes et analyse de 6 projets de prospective participative. Etude préliminaire au 4° Rapport fédéral sur le développement durable (Working Paper 14-08)

Elementen van toekomstverkenning in de adviezen van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling van 2002 tot 2005. Analyse ter voorbereiding van het vierde Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling (Working Paper 13-08)

Toerisme

Analyse van de macro-economische gevolgen van de organisatie van een FIFA Wereldbeker 2018 in België (Working Paper 08-10)

Toetreding en uittreding van bedrijven

A decomposition of industry-level productivity growth in Belgium using firm-level data (Working Paper 11-11)

Totale factorproductiviteit

A decomposition of industry-level productivity growth in Belgium using firm-level data (Working Paper 11-11)

The determinants of industry-level total factor productivity in Belgium (Working Paper 07-11)

Comparaison des composantes de la croissance de la productivité : Belgique, Allemagne, France et Pays-Bas 1996-2007 (Working Paper 18-10)

Transportbeleid

Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2030 (FORTRANSP_01)

Analyse de politiques de transport : rapprochement des accises sur les carburants et Eurovignette III (Working Paper 02-11)

Analyse de l’impact de différents schémas théoriques d’une taxe routière en Belgique (Working Paper 14-09)

Langetermijn vooruitzichten van transport in België: Referentiescenario en twee beleidsscenario’s (Working Paper 12-08)

Transportmodel voor goederen en personen

The PLANET model - Methodological Report: Modelling of Short Sea Shipping and Bus-Tram-Metro (Working Paper 16-10)

The PLANET Model: Methodological Report (Working Paper 10-08)

Transportvooruitzichten op lange termijn

The PLANET model - Methodological Report: Modelling of Short Sea Shipping and Bus-Tram-Metro (Working Paper 16-10)

Wereldeconomie

An Evaluation of the Risks Surrounding the 2006-2012 NIME Economic Outlook : Illustrative Stochastic Simulations (Working Paper 02-06)

Monetary Policy, Asset Prices and Economic Growth in the World Economy over the 1995-2004 Period : A counterfactual simulation with the NIME Model (Working Paper 17-05)

The Macroeconomic Effects of an Oil Price Shock on the World Economy : A Simulation with the NIME Model (Working Paper 06-05)

Werkgelegenheid

Downstream Offshoring and Firm-level - Employment Evidence for Belgian Manufacturing Firms (Working Paper 16-13)

Walking the green mile in Employment - Employment projections for a green future (Working Paper 07-13)

Towards 100% renewable energy in Belgium by 2050 (ENERG_1201)

Structure et évolution de l’emploi public belge (Working Paper 19-10)

L’emploi public belge dans une perspective internationale (Working Paper 04-09)

Werkloosheidsuitkeringen en de effectiviteit op lange termijn van verminderingen in de personenbelastingen, werknemers- en werkgeversbijdragen in LABMOD (Working Paper 13-07)

Werkgelegenheid op bedrijfstakniveau

The impact of offshoring on employment in Belgium (Working Paper 01-09)

Wettelijke pensioenen

Toereikendheid van het pensioen en budgettaire kosten van de vergrijzing: evaluatie van beleidsmaatregelen en van alternatieve scenario’s (Working Paper 22-10)

De Belgische eerstepijlerpensioenen aan de vooravond van de vergrijzing: doorlichting van bedragen, gerechtigden en adequaatheid (Working Paper 04-10)

Wisselkoersregime van de eurozone

The international transmission of shocks - Some selected simulations with the NIME model (Working Paper 09-03)

Zakelijke dienstverlening

Productivity gains and spillovers from offshoring (Working Paper 05-11)

Zorgbehoevende ouderen

The Belgian long-term care system (Working Paper 07-10)

Please do not visit, its a trap for bots