Contact

 •  Federaal Planbureau
  Kunstlaan, 47-49
  1000 BRUSSEL
 •  (32) 02/507.73.11
 •  (32) 02/507.73.73
 •  

 
Rolstoellift in de inkomhal
 

Het Federaal Planbureau zit in een LEZ, dit betekent ”Low Emission Zone”, “lage-emissiezone” in het Nederlands. Deze term wordt gebruikt om een stad of een deel van de stad aan te duiden waar de meest verontreinigende voertuigen niet mogen rijden om de luchtkwaliteit en dus de volksgezondheid te verbeteren. Dieselvoertuigen met EURO 2-norm en benzinevoertuigen zonder euronorm of met EURO 1-norm zijn verboden. Meer informatie op www.lez.brussels.

FPB-toegankelijkheidskaart

Openbaar vervoer, fietsroutes, ingang van fiets- en autoparkeerplaatsen, locatie van gedeelde fietsen en auto's... : Toegankelijkheidskaart (pdf - 2.97Mb)

 

Arbeidsmarkt

Contactgegevens voor dit thema
 • http://labour.plan.be

DC2019 - Doorrekening-Chiffrage 2019

Contactgegevens voor dit thema

Duurzame ontwikkeling

Contactgegevens voor dit thema
 • http://sustdev.plan.be

Subthema's
Federale rapporten
 • http://sustdev.plan.be
Beleidsevaluatie
 • http://sustdev.plan.be
Toekomstverkenning
 • http://sustdev.plan.be

 
Modellen en indicatoren
 • http://sustdev.plan.be

Energie

Contactgegevens voor dit thema
 • http://energy.plan.be

Subthema's
Energievooruitzichten
 • http://energy.plan.be
Specifieke energievraagstukken
 • http://energy.plan.be

Internationale economie

Contactgegevens voor dit thema

Macro-economische vooruitzichten en analyses

Contactgegevens voor dit thema
 • http://macro.plan.be

Subthema's
Kortetermijnvooruitzichten en conjunctuur
 • http://macro.plan.be
Middellangetermijnvooruitzichten en macrosectorale analyses
 • http://macro.plan.be
Regionale vooruitzichten
 • http://hermreg.plan.be

Milieu-economische rekeningen en analyses

Contactgegevens voor dit thema
 • http://eea.plan.be

Subthema's
Milieu-economische rekeningen
 • http://eea.plan.be
Analyses en toepassingen
 • http://eea.plan.be

Overheidsfinanciën

Contactgegevens voor dit thema
 • http://pubfin.plan.be

Sectorale rekeningen en analyses

Contactgegevens voor dit thema
 • http://io.plan.be

Subthema's
Input-outputtabellen en uitbreidingen
 • http://io.plan.be
Analyses en toepassingen
 • http://io.plan.be

Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning

Contactgegevens voor dit thema
 • http://maltese.plan.be

Subthema's
Ageing Working Group
 • http://maltese.plan.be
Demografie
 • http://demo.plan.be
Financiële evolutie van sociale bescherming
 • http://maltese.plan.be

 
Inkomensverdeling en armoede
 • http://maltese.plan.be
Kenniscentrum Pensioenen
 • http://maltese.plan.be
Studiecommissie voor de Vergrijzing
 • http://maltese.plan.be

Structurele Studiën

Contactgegevens voor dit thema
 • http://regulation.plan.be

Subthema's
Belgische en Europese regulering
 • http://regulation.plan.be
Productiviteit en langetermijngroei
 • http://productivity.plan.be
Globalisering, internationale handel en delokalisaties
 • http://regulation.plan.be

Transport

Contactgegevens voor dit thema
 • http://transport.plan.be

Subthema's
Mobiliteits- en vervoersindicatoren
 • http://transport.plan.be
Satellietrekeningen transport
Vooruitzichten van de transportvraag op lange termijn

 
Algemeen evenwichtsmodel voor transport
 • http://transport.plan.be
Andere projecten
Please do not visit, its a trap for bots