Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

Aanwerving van een netwerk- en systeembeheerder (M,V,X) voor een contract van onbepaalde duur 26/11/2018

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

Als netwerk- en systeembeheerder maak je deel uit van de IT-cel en ben je medeverantwoordelijk voor de architectuur en het beheer van de infrastructuur.

Functieomschrijving

Als netwerk- en systeembeheerder maak je deel uit van de IT-cel en ben je medeverantwoordelijk voor de architectuur en het beheer van de infrastructuur.

Op basis van analyses ontwikkel je LAN- en WAN-oplossingen en configureer je hardware zoals firewalls, switches, routers. Daarnaast configureer en onderhoud je Microsoftservers, een Office 365 omgeving, “endpoint protection” beveiligingssystemen en centraal beheerde back-up

Je staat in voor de opvolging en het onderhoud van operationele oplossingen en stelt de documentatie en de procedures op. Bij het uitvoeren van je taken hou je rekening met de informatieveiligheid.

Je volgt de technische evoluties op en neemt deel aan de invoering van nieuwe technologieën.

Toelatingsvoorwaarden

  • Belg zijn of burger zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat;
  • een gedrag hebben in overeenstemming met de eisen van de betrekking;
  • de burgerlijke en politieke rechten genieten.

Vereist profiel

De kandidaten moeten houder zijn van een masterdiploma bij voorkeur IT-gerelateerd en hebben al een relevante ervaring achter de rug.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten met een zeer goede kennis van zo veel mogelijk domeinen uit: Microsoftserver producten (o.a. Active Directory, powershell, …) beheer van een Office 365 omgeving, netwerken, firewalls, gecentraliseerde back-up, virtualisatie, beveiligingssystemen.

Ervaring bij het programmeren in C/C++, Python of C# is een bijkomende troef.

Je hebt verantwoordelijkheidszin, bent proactief, flexibel en stressbestendig. Ook administratief slaag je erin kwalitatief werk af te leveren. Je bent communicatief en diplomatisch ingesteld.

Een goede kennis van de tweede landstaal en van het Engels strekt ook tot aanbeveling.

Wedde en voordelen

De bezoldiging, verbonden aan de graad van expert, is vastgesteld in weddenschaal A23 (min. 31 880 euro – max. 44 360 euro) van het federaal openbaar ambt. Die bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen (vanaf oktober 1,7069). De geïndexeerde bruto maandwedde bedraagt momenteel minimaal 4 534,66 euro, 4 739,49 euro na drie jaar en 4 876,04 euro na vijf jaar. De geldelijke anciënniteit hangt af van de verworven ervaring.

Gratis woon‐werkverkeer met het openbaar vervoer, mogelijkheid voor een fietsvergoeding, flexibele uurregeling, voordelige hospitalisatieverzekering en voordelig gsm‐abonnement.

Kandidaatstelling

De kandidaten worden verzocht ten laatste op 21 december 2018, per post of e-mail, hun kandidatuur, vergezeld van een curriculum vitae en een afschrift van hun diploma(‘s), te sturen naar de heer Philippe Donnay, Commissaris bij het Plan, Kunstlaan 47-49, 1000 Brussel of phd@plan.be (Referentienummer: ADSG/2018/05).

De ingediende kandidatuur vermeldt:

  • de behaalde academische graden voor de diploma’s op basis waarvan de kandidatuur gesteld wordt, evenals de onderwerpen van thesis en/of eindverhandeling in het kader van de gedane studies;
  • de vroegere beroepsbezigheden, met vermelding van de duur en de aard van de verantwoordelijkheden die de kandidaat uitoefende bij elke functie;
  • de stages en wetenschappelijke activiteiten waaraan de kandidaat deelnam sinds het einde van zijn of haar studies, met vermelding van de persoonlijke inbreng in die werkzaamheden;
  • de lijst van publicaties van de kandidaat, met vermelding van de juiste bibliografische verwijzingen.

Bijkomende inlichtingen in verband met deze functie kunnen worden verkregen op bovenstaand adres of bij de heer Geert Bryon (02/507.74.47 – gb@plan.be) of bij de heer Jean-Marc Paul (02/507.74.48 – jmp@plan.be). Andere inlichtingen kunnen bekomen worden bij mevrouw Françoise Herbiet (02/507.73.26 – fh@plan.be).

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

Please do not visit, its a trap for bots