Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

COMMUNICATIEADVISEUR (M/V/X) - Contract van onbepaalde duur 07/05/2021

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

Economie, sociale zekerheid, transport, energie, duurzame ontwikkeling: al deze thema’s die centraal staan in de maatschappelijke debatten kunnen jouw belangstelling wekken? Ben je een doorgewinterde communicator? Het Federaal Planbureau is op zoek naar een communicatieverantwoordelijke om zijn externe communicatie in goede banen te leiden.

Onze werkzaamheden via de juiste kanalen valoriseren, onze verschillende doelgroepen informeren, bijdragen aan onze imagostrategie... het zijn stuk voor stuk boeiende opdrachten.

FUNCTIE

Je werkt nauw samen met de directie, de thematische experten en de collega's van de ondersteunende diensten.   Meer bepaald:

 • Je fungeert als aanspreekpunt en tussenschakel in de communicatie tussen het Federaal Planbureau en de media (deelname aan de eindredactie van persberichten en artikels, organisatie van persconferenties, persbriefings, nauwe contacten met de Franstalige en Nederlandstalige media, enz.).
 • Je staat in voor de communicatieacties, je begeleidt, adviseert en ondersteunt de experten van het Federaal Planbureau bij de communicatie van hun projecten.
 • Je bereidt de verschillende communicatieacties in verband met de werkzaamheden van het FPB voor, voert ze uit en evalueert ze (seminaries en persconferenties, publicaties op sociale netwerken en de website, nieuwsbrief, enz.).
 • Je bent het aanspreekpunt op het vlak van externe communicatiestrategie voor het personeel en je werkt mee aan de opmaak van de beleidsdocumenten van het FPB (werkprogramma, activiteitenverslag, strategische nota), in samenwerking met de directie en de experten.
 • Je onderhoudt regelmatige contacten binnen diverse communicatienetwerken om je expertise verder uit te bouwen.

PROFIEL

 • Je beschikt over:
  • een licentie of masterdiploma in een communicatierichting (journalistiek, informatie en communicatie, public relations, enz.)  en je kunt aantonen dat je een aantal jaren professionele ervaring hebt op het gebied van communicatie;
  • een licentie of masterdiploma in een ander domein en je kunt aantonen dat je meerdere jaren relevante ervaring hebt op het gebied van communicatie.
 • Je kent het Belgische institutionele en medialandschap;
 • Je bent thuis in de moderne communicatiemiddelen, waaronder sociale netwerken.
 • Je hebt belangstelling voor de onderwerpen die het FPB behandelt en je bent in staat om technische onderwerpen in een toegankelijke taal om te zetten.
 • Je beheerst één van de twee landstalen en je hebt voldoende kennis van de andere landstaal om in een tweetalige omgeving te werken. De kennis van de Engelse taal is een pluspunt.
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je hebt een goed synthesevermogen en creatieve talenten.
 • Je verenigt de verschillende medewerkers rond de projecten. Sociale ingesteldheid en enthousiasme zijn onmiskenbare pluspunten  voor deze functie.

WERKGEVER

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het FPB maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties en bestudeert de integratie ervan in een context van duurzame ontwikkeling. Door te solliciteren bij het Federaal Planbureau kies je voor een federale openbare instelling die als één van zijn belangrijkste opdrachten publieke beleidsondersteuning heeft en dus een maatschappelijke rol speelt. Naast die rol hecht het Federaal Planbureau ook veel belang aan het milieubeheer en de diversiteit van zijn personeelsleden. Op het Federaal Planbureau werken een honderdtal werknemers.

WEDDE EN VOORDELEN

De bezoldiging is verbonden aan de graad van expert in weddenschaal A23 van het federaal openbaar ambt. De geïndexeerde brutomaandwedde bedraagt momenteel minimaal 4 625,25 euro, 4 834,18 euro na drie jaar en 4 973,45 euro na vijf jaar. De geldelijke anciënniteit bij aanwerving hangt af van de nuttige verworven ervaring.

Vanaf 20 jaar ervaring zal de bezoldiging gebeuren in weddenschaal A32 van het federaal openbaar ambt.

Naast het loon krijg je tal van voordelen: gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, maaltijdcheques, telewerk, flexibel uurrooster, mogelijkheid voor een fietsvergoeding, gloednieuwe infrastructuur en ergonomisch meubilair, opleidingsmogelijkheden, voordelige hospitalisatieverzekering en een voordelig gsm-abonnement.

Door zijn centrale ligging is het Federaal Planbureau gemakkelijk bereikbaar met alle vervoermiddelen. Het gebouw van het Federaal Planbureau is daarnaast toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit.

SELECTIEPROCEDURE

Er wordt een voorselectie gemaakt op basis van de kandidaturen en de definitieve selectie gebeurt aan de hand van interviews. Er zal ook een korte redactionele test worden afgenomen.

KANDIDAATSTELLING

Je bent geïnteresseerd in de onderwerpen die op het FPB worden bestudeerd en die centraal staan in veel maatschappelijke debatten. Past dit profiel bij jou? Aarzel dan niet om te solliciteren.

De kandidaten moeten Belg zijn of burger zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat. Ze genieten de burgerlijke en politieke rechten en hebben een gedrag in overeenstemming met de eisen van de betrekking.

De kandidaten worden uitgenodigd om ten laatste op 4 juni 2021, per post of e-mail, hun kandidatuur in te dienen, vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en een motivatiebrief, gericht aan de heer Philippe Donnay, Commissaris bij het Plan, Belliardstraat 14-18, 1040 Brussel of phd@plan.be (referentie ADSG/2021/01). Aan de kandidaten die voor een interview worden geselecteerd, zal een afschrift van de diploma's worden gevraagd.

Bijkomende inlichtingen over de inhoud in verband met deze functie kunnen verkregen worden bij Saskia Weemaes (02/507.73.48 – sw@plan.be) Andere inlichtingen kunnen worden verkregen bij Françoise Herbiet (02/507.73.26 – fh@plan.be).

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

Please do not visit, its a trap for bots