Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

Aanwerving van een junior en een senior expert in overheidsinvesteringen (m/v/x) - Contract van onbepaalde duur 23/03/2023

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

Het Federaal Planbureau, dat belast is met het secretariaat van de nieuw opgerichte Studiecommissie voor Overheidsinvesteringen, is op zoek naar twee experten. Op 13 maart 2023 verscheen het Koninklijk Besluit dat de Studiecommissie voor Overheidsinvesteringen opricht in de schoot van de Hoge Raad van Financiën. Deze commissie zal de expertise rond overheidsinvesteringen op federaal niveau centraliseren om de regering te adviseren bij het voeren van haar beleid. Ben je vertrouwd met dit thema of kan het jouw belangstelling wekken? Wil je beleidsbeslissingen helpen ondersteunen? Ben je enthousiast, nieuwsgierig en hou je van uitdagingen? Dan zijn we geïnteresseerd in jouw profiel. 

Functie

Het secretariaat van de Studiecommissie werft twee personen aan die de raad inhoudelijk en operationeel bijstaan bij het voorbereiden en formuleren van adviezen en rapporten. Samen zullen zij instaan voor de volgende taken:

 • de voorbereiding van en het toezicht op de opstelling van een jaarverslag met een thematische inventaris van de overheidsinvesteringen en hun planning in België. Het verslag zal ook vergelijkingen met andere landen van de eurozone bevatten;
 • onderzoek verrichten naar belemmeringen (regelgevende, administratieve, financiële) voor de uitvoering van overheidsinvesteringen en mogelijke oplossingen;
 • de behoeften en kansen op het gebied van overheidsinvesteringen voor België in de context van de duale overgang in kaart brengen en de ontwikkeling van een strategische visie op overheidsinvesteringen begeleiden door middel van overleg met een groot aantal belanghebbenden;
 • leiding geven aan de ontwikkeling van methodologische instrumenten en procedures voor de ex-ante beoordeling en selectie en ex-post evaluatie van openbare investeringsprojecten, op basis van de beste praktijken op internationaal niveau (OESO, IMF, EIB, enz.);
 • de uitwisseling van gegevens en informatie over overheidsinvesteringen tussen de Belgische entiteiten vergemakkelijken en aanmoedigen;
 • workshops, opleidingen, uitwisselingen over goede praktijken in het beheer van overheidsinvesteringen organiseren waarbij alle Belgische entiteiten betrokken zijn;
 • algemene operationele en administratieve taken (dagelijkse werkplanning en organisatie van activiteiten, consolidatie van bijdragen aan verslagen, proeflezen en opmaak van documenten, schrijven van vergadernotities, voorbereiding en follow-up van aanbestedingen voor de uitbesteding van specifieke verslagen).

Vereiste profiel

Binnen het secretariaat wordt er gestreefd naar een complementariteit van profielen. De kandidaten worden geselecteerd, rekening houdend met volgende ervaringsvereisten voor het secretariaat als geheel. Individuele kandidaten hoeven dus niet aan alle ervaringseisen te voldoen.

 • master in de economie, ingenieurswetenschappen, bestuurskunde, bedrijfsbeheer of gelijkwaardig;
 • ervaring in projectmanagement;
 • aantoonbare onderzoekservaring, inclusief ervaring met economisch onderzoek, gegevensverzameling en analyse;
 • goed begrip van bredere maatschappelijke evoluties en uitdagingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de digitale en ecologische transitie;    
 • kennis van de Belgische overheidsadministratie en institutionele structuur;          
 • inzicht in begrotings- en fiscaal beleid;    
 • uitstekende presentatie- en schriftelijke communicatievaardigheden, waaronder het schrijven van rapporten;
 • vermogen om een sterk professioneel netwerk op te bouwen met andere deskundigen in de publieke, private en academische sector, zowel op nationaal als internationaal niveau.        
   

Werkgever

Bij het Federaal Planbureau maken we analyses en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. We bestuderen ook de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling. Door te solliciteren bij het Federaal Planbureau kies je voor een onafhankelijke openbare onderzoeksinstelling die als belangrijkste opdracht publieke beleidsondersteuning heeft.

Bovendien hechten we veel belang aan milieubeheer en de diversiteit van onze personeelsleden. Op het Federaal Planbureau werken een honderdtal werknemers.

Wedde en voordelen

U wordt aangeworven als voltijds junior/senior in weddenschaal A23 van het federaal openbaar ambt. De geïndexeerde bruto-maandwedde bedraagt momenteel minimaal 5.313,06 euro, 5.553,05 euro na drie jaar en 6.113,02 euro na tien jaar. Je loon bij je aanwerving houdt rekening met je verworven nuttige ervaring.

Naast het loon krijg je tal van voordelen:

 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
 • flexibele uurregeling en telewerk voor een goed evenwicht tussen werk en privéleven;
 • maaltijdcheques, voordelige hospitalisatieverzekering, aanvullend pensioen, fietsvergoeding en een voordelig gsm-abonnement;
 • opleidingsmogelijkheden;
 • gloednieuwe infrastructuur en ergonomisch meubilair.
 • aangename en stimulerende werkomgeving;
 • mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te krijgen;
 • diverse sociale voordelen en aantrekkelijke aanbiedingen.

Door zijn centrale ligging in Brussel, Belliardstraat 14-18, is het Federaal Planbureau vlot bereikbaar met alle vervoermiddelen. Ons gebouw is daarnaast toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit.

We zullen een eerste selectie maken op basis van het profiel en de deelnemingsvoorwaarden. Als je geselecteerd wordt, dan nodigen we je uit voor een gesprek van 60 minuten, waarin we je motivatie, competenties, affiniteit met de functie en gedragsvaardigheden beoordelen. Indien nodig organiseren we een tweede interviewronde.

Kandidaatstelling

Beantwoord je aan het gezochte profiel? Aarzel niet om te solliciteren. We moedigen vrouwen en jongeren actief aan om zich kandidaat te stellen.

Bezorg je motivatiebrief in het Nederlands of Frans vergezeld van een uitgebreid CV en een afschrift van je diploma’s, via jobs@plan.be, ten laatste op 14 april 2023 aan Baudouin Regout, Commissaris bij het Planbureau (referentie: 202302).

Vermeld in je kandidatuur de relevante behaalde academische graden voor de diploma’s, evenals de onderwerpen van je thesis en/of eindverhandeling in het kader van die studies.

Bijkomende inlichtingen in verband met de inhoud van deze functie kan je krijgen bij Baudouin Regout (02/507.74.10 – br@plan.be).

Neem voor andere inlichtingen contact op met Françoise Herbiet (02/507.73.26 – fh@plan.be).

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

Please do not visit, its a trap for bots