Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

Wet tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad (BS 22/05/2015) [Law 20150521]


Please do not visit, its a trap for bots