Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

Wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling (BS 18/06/1997) - geconsolideerde versie 04/02/2014 [Law 970505]

De wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, die onder meer in 2010 werd gewijzigd, geeft het FPB de opdracht het federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling op te stellen. Dat rapport wordt in twee delen gepubliceerd in de loop van een cyclus van vijf jaar: een deel ‘stand van zaken en evaluatie’ over de toestand en het beleid en een deel ‘toekomstverkenning’ over de verwachte evolutie en met alternatieve scenario’s voor duurzame ontwikkeling.


Please do not visit, its a trap for bots