Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

Philippe Donnay

Philippe Donnay begon zijn loopbaan in 1999 als macro-econoom voor Bank Degroof. Van 2004 tot 2006 was hij directeur van het Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies, alsook economisch, financieel en budgettair raadgever van de voorzitster van de CDH.

Na een periode als Chief Economist bij het VBO-FEB tussen 2006 en 2007, werd hij begin 2008 adjunct-kabinetschef en vervolgens kabinetschef (cel Algemeen Beleid) van Mevrouw Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister voor Werk en Gelijke Kansen. Eind 2011 werd Philippe Donnay benoemd als kabinetschef (cel Algemeen Beleid en Beleidscel Binnenlandse Zaken) van de Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen.

Sinds 1 mei 2014 is Philippe Donnay Commissaris bij het Plan.

 

Contactgegevens

Equipes

  • Directie

Secretariaat

  • Béatrice Duquet
  • 02/507.74.11

CV & Publicaties

  • Milieuverklaring van het Federaal Planbureau 2018-2020 - Bijwerking 2020 (gegevens 2019)

    Het personeel en de directie van het Federaal Planbureau zijn zich bewust van de impact van hun activiteiten op het leefmilieu en ondernamen sinds meer dan 10 jaar een groot aantal initiatieven op dat vlak. Onze organisatie doet al het mogelijke om haar negatieve (positieve) impact op het leefmilieu verder te verminderen (vermeerderen) en zal deze inspanningen ook in de toekomst blijven verderzetten.

    EMAS_012_1 [Contribuant - 12/11/2020]
Please do not visit, its a trap for bots