Frédérique Denil

Frédérique Denil is econoom en lid van de equipe ‘Overheidsfinanciën’. Tussen 2006 en september 2015 was ze adviseur bij de studiedienst van de FOD Financiën, waar ze zich bezighield met analyses en toekomstverkenning op het vlak van overheidsfinanciën, meer bepaald in het kader van de adviezen en rapporten van de Hoge Raad van Financiën. Haar interesse gaat momenteel uit naar de opvolging van de financiën van de federale overheid en, in bredere zin, macrobudgettaire kwesties.

 

Contactgegevens

Equipes

  • Overheidsfinanciën
Please do not visit, its a trap for bots