Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

Rik Vanhauteghem

Rik Vanhauteghem is het nieuwe aanspreekpunt voor de pers.Voortaan kunnen journalisten met al hun persvragen over de activiteiten van het Federaal Planbureau terecht bij Rik Vanhauteghem.  Rik is onlangs in dienst getreden bij het FPB als communicatieadviseur. Hij  zal de externe communicatie verder vormgeven en uitbouwen.

Hij kijkt er alvast naar uit om de relatie met de pers te versterken en de verschillende activiteiten van het FPB onder de aandacht te brengen. Rik is bereikbaar via de volgende kanalen:  +32 (0)472 78 29 81 - rvh@plan.be

 

Contactgegevens

Equipes

  • Communicatie
Please do not visit, its a trap for bots