Sylvie Varlez

Sylvie Varlez is doctor in de plantkunde en werkt sinds eind 1997 in een transdisciplinair kader binnen de Task Force Duurzame Ontwikkeling. Ze draagt bij aan de verwezenlijking van de Federale rapporten inzake duurzame ontwikkeling die, overeenkomstig de wet van 5 mei 1997, tot de missies van het FPB behoren. Die rapporten behelzen een omschrijving en een analyse van de huidige toestand, evaluaties van het gevoerde beleid en toekomstverkennende scenario’s voor duurzame ontwikkeling.  

Bij de redactie van de rapporten is ze verantwoordelijk voor de thema’s gezondheid (milieugezondheid, gezondheid op het werk, gezondheid en vergrijzing…) en gender (gelijkheid van vrouwen en mannen), en hun interactie met andere sociale, economische, institutionele en milieuthema’s.

Ze is ook verantwoordelijk voor de Franstalige editie van de door de TFDO gepubliceerde teksten en optimaliseert de coherentie, leesbaarheid en vorm van teksten die door experts met verschillende opleidingen geschreven zijn.

 

Contactgegevens

  •  
  •   02/507.74.77

Equipes

  • Duurzame ontwikkeling

CV & Publicaties

Please do not visit, its a trap for bots