Economische begroting 2020 / september 2019 - Statistische bijlage [MOD]

download 
Tabel B.4. Loonmassa in de marktsector: evolutie en determinanten
Jaargemiddelde groeivoeten, tenzij anders vermeld
2014201520162017201820192020
Loontrekkenden in de marktsector
Loonkosten per werkelijk arbeidsuur1.00.2-0.21.41.22.42.0
p.m. idem, na aftrek van loonsubsidies (1)0.90.1-0.21.71.02.31.9
Loonkosten per persoon0.90.10.11.71.72.42.1
Brutoloon per werkelijk arbeidsuur1.20.31.31.71.92.52.0
Brutoloon per persoon1.00.21.62.12.42.52.1
Indexering0.90.20.51.51.62.01.4
Brutoloon per werkelijk arbeidsuur voor indexering0.30.10.80.20.30.50.6
Brutoloon per persoon voor indexering0.1-0.01.10.50.70.50.6
Werkgelegenheid loontrekkenden (in aantal uren)0.20.71.72.02.01.50.8
Werkgelegenheid loontrekkenden (in aantal personen)0.40.91.31.71.61.50.8
Loonmassa inclusief werkgeversbijdragen (2)1.30.91.53.43.23.92.9
Loonmassa exclusief werkgeversbijdragen1.41.03.03.84.04.02.9
Impliciete bijdragevoeten (in % van brutoloonmassa)
Werkgeversbijdragen (sensu lato) (2)35.535.333.432.931.931.831.8
Werkgeversbijdragen (sensu stricto) (3)25.124.923.423.022.322.322.4
Werknemersbijdragen (4)10.610.710.410.510.610.610.7
Impliciete nettobijdragevoet (in % van brutoloonmassa) (5)28.728.426.626.525.425.225.0
Inflatie en indexering
Inflatie: nationaal indexcijfer der consumptieprijzen0.30.62.02.12.11.51.4
Inflatie: gezondheidsindex0.41.02.11.81.81.61.5
Indexering lonen en wedden overheidssector0.00.01.02.01.51.51.7
Indexering sociale prestaties0.00.01.22.01.51.31.8
Marktsector (loontrekkenden en zelfstandigen)
Toegevoegde waarde in volume1.32.31.31.81.71.41.2
Arbeidsvolume (in aantal uren)0.30.41.51.81.81.50.9
Productiviteit per werkelijke arbeidsuur1.01.9-0.20.0-0.0-0.20.4
(1) Volgens de methodologie van de nationale rekeningen, ESR 2010, moeten de loonsubsidies geregistreerd worden als een subsidie en niet als een rechtstreekse vermindering van de lasten op arbeid. Bij de definitie van de loonkosten worden zij dus niet in rekening gebracht. De loonsubsidies zijn van allerlei aard en worden door verschillende entiteiten van de overheid gefinancierd ((a) federale en gewestelijke doelgroepgerichte werkgeversbijdrageverminderingen; (b) via de sociale zekerheid: Sociale Maribel, gesubsidieerde contractuelen ziekenhuizen, alternatieve financiering van de lastenverlagingen voor de non-profit, activering van werkloosheidsvergoedingen, dienstencheques; (c) via de federale fiscaliteit: nacht- en ploegenarbeid, overuren, algemene subsidie, onderzoekers, koopvaardij, zeevisserij, zeesleepvaart, baggeraars, sportlui; (d) via de Gemeenschappen en Gewesten: maatwerkbedrijven, oudere werklozen (Vlaams Gewest), Prime à l'emploi (Waals Gewest)).
(2) Inclusief fictieve, extra-legale en werkgeversbijdragen ontvangen door de federale overheid
(3) Werkgeversbijdragen ontvangen door de sociale zekerheid, vóór aftrek van de doelgroepgerichte werkgeversbijdrageverminderingen
(4) Exclusief vrijwillige werknemersbijdragen
(5) Werkgeversbijdragen sensu lato verminderd met doelgroepgerichte bijdrageverminderingen en andere loonsubsidies.
Please do not visit, its a trap for bots