Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Economische begroting 2021 / juni 2020 - Statistische bijlage [MOD]

Tabel B.4. Loonmassa in de marktsector: evolutie en determinanten

download 
Tabel B.4. Loonmassa in de marktsector: evolutie en determinanten
Groeivoeten, tenzij anders vermeld
2015201620172018201920202021
Loontrekkenden in de marktsector
Loonkosten per werkelijke arbeidsuur0.2-0.31.41.52.22.61.5
p.m. idem, na aftrek van loonsubsidies (1)0.0-0.31.51.42.12.11.5
Loonkosten per persoon0.10.11.81.91.8-7.911.0
Brutoloon per werkelijk arbeidsuur0.51.41.62.32.41.91.8
Brutoloon per persoon0.41.82.12.72.0-8.511.3
Indexering0.20.51.51.61.81.11.0
Brutoloon per werkelijk arbeidsuur voor indexering0.30.90.10.70.60.90.8
Brutoloon per persoon voor indexering0.21.40.61.10.2-9.510.2
Werkgelegenheid loontrekkenden (in aantal uren)0.91.92.32.01.4-10.97.0
Werkgelegenheid loontrekkenden (in aantal personen)1.01.41.81.61.8-0.8-2.2
Loonmassa inclusief werkgeversbijdragen (2)1.11.63.73.53.6-8.68.6
Loonmassa exclusief werkgeversbijdragen1.43.34.04.43.8-9.28.9
Impliciete bijdragevoeten (in % van brutoloonmassa)
Werkgeversbijdragen (sensu lato) (2)33.631.331.029.929.730.530.1
Werkgeversbijdragen (sensu stricto) (3)24.422.822.421.621.521.621.6
Werknemersbijdragen (4)10.610.310.310.310.310.410.4
Impliciete nettobijdragevoet (in % van brutoloonmassa) (5)26.624.624.523.423.023.322.9
Inflatie en indexering
Inflatie: nationaal indexcijfer der consumptieprijzen0.62.02.12.11.40.81.3
Inflatie: gezondheidsindex1.02.11.81.81.51.01.2
Indexering lonen en wedden overheidssector0.01.02.01.51.51.50.5
Indexering sociale prestaties0.01.22.01.51.31.70.3
Marktsector (loontrekkenden en zelfstandigen)
Toegevoegde waarde in volume2.71.12.21.71.5-12.810.0
Arbeidsvolume (in aantal uren)0.71.42.02.01.5-11.37.2
Productiviteit per werkelijke arbeidsuur2.0-0.20.2-0.30.0-1.72.7
(1) Volgens de methodologie van de nationale rekeningen, ESR 2010, moeten de loonsubsidies geregistreerd worden als een subsidie en niet als een rechtstreekse vermindering van de lasten op arbeid. Bij de definitie van de loonkosten worden zij dus niet in rekening gebracht. De loonsubsidies zijn van allerlei aard en worden door verschillende entiteiten van de overheid gefinancierd ((a) federale en gewestelijke doelgroepgerichte werkgeversbijdrageverminderingen; (b) via de sociale zekerheid: Sociale Maribel, gesubsidieerde contractuelen ziekenhuizen, alternatieve financiering van de lastenverlagingen voor de non-profit; (c) via de federale fiscaliteit (nacht- en ploegenarbeid, overuren, algemene subsidie, onderzoekers, koopvaardij, zeevisserij, zeesleepvaart, baggeraars, sportlui) en federale uitgaven ("Blouses Blanches"); (d) via de Gemeenschappen en Gewesten: maatwerkbedrijven, oudere werklozen (Vlaams Gewest), Prime à l'emploi (Waals Gewest); (e) initieel via de sociale zekerheid en sinds 2015 volledig of bijna volledig via de Gemeenschappen en Gewesten: activering van werkloosheidsvergoedingen, dienstencheques, einde loopbaan en loonharmonisering in de sector van de RVT's en ROB's).
(2) Inclusief fictieve, extra-legale en werkgeversbijdragen ontvangen door de federale overheid
(3) Werkgeversbijdragen ontvangen door de sociale zekerheid, vóór aftrek van de doelgroepgerichte werkgeversbijdrageverminderingen
(4) Exclusief vrijwillige werknemersbijdragen
(5) Werkgeversbijdragen sensu lato verminderd met doelgroepgerichte bijdrageverminderingen en andere loonsubsidies.
Please do not visit, its a trap for bots