Economische begroting 2020 / september 2019 - Statistische bijlage [MOD]

download 
Tabel B.7. Reëel beschikbaar inkomen van de particulieren (1)
Groeivoeten
2014201520162017201820192020
Primair bruto-inkomen0.60.1-0.41.41.21.61.2
a. Lonen, waarvan:0.90.2-0.01.41.32.01.4
Ondernemingen0.70.3-0.21.51.52.51.4
Overheid0.9-0.20.61.30.80.81.4
Grensarbeiders3.93.21.00.91.11.20.7
b. Bruto-exploitatieoverschot en gemengd inkomen3.10.8-0.51.20.71.11.1
Bruto-exploitatieoverschot van particulieren3.5-0.4-0.21.90.41.21.2
Gemengd inkomen2.81.9-0.80.61.01.01.0
c. Netto-inkomen uit vermogen, waarvan:-5.5-2.5-3.51.61.3-1.3-0.5
Ontvangen rente-33.9-18.6-28.6-21.844.9-2.7-5.1
Betaalde rente (-)-4.7-2.3-26.6-22.68.22.8-1.5
Winstuitkeringen2.63.60.44.0-1.1-0.40.6
Secundaire inkomensverdeling
a. Overdrachten aan particulieren, waarvan:1.20.71.20.71.02.22.9
Sociale uitkeringen0.71.61.01.11.52.12.8
b. Socialezekerheidspremies (-)0.31.3-2.10.60.71.91.6
Werkelijke sociale premies0.12.2-2.40.60.82.11.7
Toegerekende sociale premies1.7-3.4-0.90.90.00.91.2
c. Belastingen op inkomen en vermogen (-)1.4-1.0-2.41.51.4-1.71.7
Bruto beschikbaar inkomen van de particulieren0.70.11.21.41.22.41.5
(1) Huishoudens (inbegrepen zelfstandigen) en izw's ten behoeve van huishoudens
Please do not visit, its a trap for bots