Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Economische begroting 2021 / juni 2020 - Statistische bijlage [MOD]

Tabel B.7. Reëel beschikbaar inkomen van particulieren

download 
Tabel B.7. Reëel beschikbaar inkomen van de particulieren (1)
Groeivoeten
2015201620172018201920202021
Primair bruto-inkomen0.3-0.01.60.91.6-7.76.2
a. Beloning van werknemers, waarvan:0.10.41.61.32.0-6.65.4
Ondernemingen0.30.11.71.62.2-9.37.2
Overheid-0.60.91.10.51.81.80.2
Grensarbeiders2.51.83.60.5-0.8-8.39.5
b. Bruto-exploitatieoverschot en gemengd inkomen2.50.41.30.90.9-11.38.4
Bruto-exploitatieoverschot van particulieren2.01.03.44.00.6-11.88.6
Gemengd inkomen2.9-0.1-0.4-1.81.3-10.98.2
c. Netto-inkomen uit vermogen, waarvan:-3.0-4.22.5-2.5-0.9-9.48.7
Ontvangen rente-24.6-24.2-10.4-6.1-30.7-4.81.2
Betaalde rente (-)-12.2-16.7-0.26.9-19.4-4.1-1.3
Winstuitkeringen1.91.24.31.0-2.4-16.513.7
Secundaire inkomensverdeling
a. Overdrachten aan particulieren, waarvan:0.81.31.40.31.913.7-5.0
Sociale uitkeringen1.21.01.50.71.712.0-3.5
b. Socialezekerheidspremies (-)0.7-2.21.00.01.6-4.54.5
Werkelijke sociale premies1.7-2.20.70.31.8-6.05.3
Toegerekende sociale premies-5.1-2.63.3-1.60.84.2-0.1
c. Belastingen op inkomen en vermogen (-)-1.1-2.21.50.5-2.1-4.23.4
Bruto beschikbaar inkomen van de particulieren0.71.71.81.12.5-2.22.9
(1) Huishoudens (inbegrepen zelfstandigen) en izw's ten behoeve van huishoudens
Please do not visit, its a trap for bots