Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Kwalitatieve werkgelegenheidsdata voor België: 1999-2020 [HOOFDEN]

Binnenlands arbeidsvolume (miljoenen uren) per statuut

download 

Please do not visit, its a trap for bots