Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Interregionale input-outputtabel : Multiplicatoren 2010 - ESR 1995 [RIO]

SUT-classificatie van de bedrijfstakken

download 
SUT-classificatie van de bedrijfstakken
SUT-takkenNACE Rev.2Benaming bedrijfstak
01A01Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten
02A02Bosbouw en de exploitatie van bossen
03A03Visserij en aquacultuur
08A08Overige winning van delfstoffen
09A09Ondersteunende activiteiten in verband met de mijnbouw
10A10.1Verwerking en conservering van vlees en vervaardiging van vleesproducten
10B10.2Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren
10C10.3Verwerking en conservering van groenten en fruit
10D10.4Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten
10E10.5Vervaardiging van zuivelproducten
10F10.6Vervaardiging van maalderijproducten, zetmeel en zetmeelproducten
10G10.7Vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren
10H10.81 + 10.82Vervaardiging van suiker, cacao, chocolade en suikerwerk
10I10.83 à 10.89Vervaardiging van andere voedingsmiddelen
10J10.9Vervaardiging van diervoeders
11A11.01 à 11.06Vervaardiging van dranken, excl. mineraalwater en frisdranken
11B11.07Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water
12A12.0Vervaardiging van tabaksproducten
13A13.1 à 13.3Bewerken en spinnen van textielvezels, weven van textiel en textielveredeling
13B13.9Vervaardiging van andere textielproducten
14A14Vervaardiging van kleding
15A15Vervaardiging van leer en van producten van leer
16A16Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk
17A17Vervaardiging van papier en papierwaren
18A18Drukkerijen, reproductie van opgenomen media
19A19Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten
20A20.1 excl. 20.13Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van kunststoffen en synthetische rubber in primaire vormen, excl. vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten
20B20.13Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten
20C20.2Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw
20D20.3Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek
20E20.4Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en toiletartikelen
20F20.5Vervaardiging van andere chemische producten
20G20.6Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
21A21Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten
22A22.1Vervaardiging van producten van rubber
22B22.2Vervaardiging van producten van kunststof
23A23.1Vervaardiging van glas en glaswerk
23B23.2 à 23.4Vervaardiging van vuurvaste producten; Vervaardiging van producten voor de bouw, van klei; Vervaardiging van andere keramische producten
23C23.5Vervaardiging van cement, kalk en gips
23D23.6 à 23.9Vervaardiging van artikelen van beton, cement en gips; Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen; Vervaardiging van andere schuurmiddelen en niet-metaalhoudende minerale producten n.e.g.
24A24.1 et 24.2Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen; Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal
24B24.3 à 24.5Vervaardiging van andere producten van de eerste verwerking van staal; Productie van edele metalen en van andere non-ferrometalen; Gieten van metalen
25A25.1 à 25.5Vervaardiging van metalen constructiewerken; Vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal; Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming; Vervaardiging van wapens en munitie; Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie
25B25.6Oppervlaktebehandeling van metalen; verspanend bewerken van metalen
25C25.7 et 25.9Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren; Vervaardiging van andere producten van metaal
26A26.1 et 26.2Vervaardiging van elektronische onderdelen en printplaten; vervaardiging van computers en randapparatuur
26B26.3 et 26.4Vervaardiging van communicatieapparatuur; vervaardiging van consumentenelektronica
26C26.5 à 26.8Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur; vervaardiging van uurwerken, bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur, optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur, magnetische en optische media
27A27.1 à 27.4Vervaardiging van elektromotoren, van elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen, batterijen en accumulatoren, kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e. d.; Vervaardiging van lampen en verlichtingsapparaten
27B27.5 et 27.9Vervaardiging van huishoudapparaten, andere elektrische apparatuur
28A28.1 et 28.2Vervaardiging van machines en apparaten voor algemeen gebruik
28B28.3 à 28.9Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw; Vervaardiging van niet-verspanende machines voor de metaalbe-werking en van gereedschapswerktuigen; Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden
29A29.1Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen
29B29.2 et 29.3Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers; Vervaardiging van delen en toebehoren voor motorvoertuigen
30A30.1Scheepsbouw
30B30.2Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen
30C30.3Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee
30D30.4 et 30.9Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen; Vervaardiging van transportmiddelen, n.e.g.
31A31.0Vervaardiging van meubelen
32A32.1Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke artikelen
32B32.2 à 32.9Vervaardiging van muziekinstrumenten, sportartikelen, spellen en speelgoed, medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden, en overige industrie
33A33Reparatie en installatie van machines en apparaten
35A35.1 et 35.3Productie en distributie van elektriciteit, stoom en gekoelde lucht
35B35.2Productie en distributie van gas
36A36.0Winning, behandeling en distributie van water
37A37.0Afvalwaterafvoer
38A38.1 et 38.2Inzameling van afval; Verwerking en verwijdering van afval
38B38.3Terugwinning
39A39.0Sanering en ander afvalbeheer
41A41.1 et 41.2Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten
42A42Weg- en waterbouw
43A43.1Slopen; Bouwrijp maken van terreinen; Proefboren en boren
43B43.2Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie
43C43.3Afwerking van gebouwen
43D43.9Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten
45A45Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen
46A46 excl. 46.71Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen en in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten
46B46.71Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten
47A47 excl. 47.3Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen en in motorbrandstoffen
47B47.3 Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels
49A49.1 et 49.2Vervoer per spoor
49B49.3Overig personenvervoer te land
49C49.4 et 49.5Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven; vervoer via pijpleidingen
50A50.1 et 50.2Personen- en goederenvervoer over zee- en kustwateren
50B50.3 et 50.4Personen- en goederenvervoer over binnenwateren
51A51Luchtvaart
52A52.1 et 52.2Opslag en vervoerondersteunende activiteiten
53A53Posterijen en koeriers
55A55Verschaffen van accommodatie
56A56Eet- en drinkgelegenheden
58A58Uitgeverijen
59A59Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen
60A60Programmeren en uitzenden van radio- en televisieprogramma's
61A61Telecommunicatie
62A62Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten
63A63Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
64A64.1Geldscheppende financiële instellingen
65A65Verzekeringen, herverzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen
66A66.1Ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen
68A68 excl. 68.2 (partim)Exploitatie van en handel in onroerend goed uitgez. de huurwaarde van door de eigenaar bewoonde bewoningen
69A69Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening
70A70Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
71A71Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen
72A72Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied
73A73Reclamewezen en marktonderzoek
74A74Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
75A75Veterinaire diensten
77A77.1Verhuur en lease van motorvoertuigen
77B77.2Verhuur en lease van consumentenartikelen
77C77.3 et 77.4Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen; Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht
78A78Terbeschikkingstelling van personeel
79A79Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten
80A80Beveiligings- en opsporingsdiensten
81A81.1 et 81.3Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen; landschapsverzorging
81B81.2Reiniging
82A82Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten
84A84 excl. 84.22 en 84.3Openbaar bestuur exclusief defensie en verplichte sociale verzekeringen
85A85Onderwijs
86A86.1Ziekenhuizen
86B86.21 et 86.22Praktijken van artsen
86C86.23Tandartspraktijken
86D86.9Overige menselijke gezondheidszorg
87A87Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting
88A88Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting
90A90Creatieve activiteiten, kunst en amusement
91A91Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten
92A92Loterijen en kansspelen
93A93Sport, ontspanning en recreatie
94A94Verenigingen
95A95Reparatie van computers en consumentenartikelen
96A96Overige persoonlijke diensten
97A97Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel
Please do not visit, its a trap for bots