Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Transportdatabanken [TRANSP]

Modale verdeling van de afvoer van goederen, opgesplitst naar NST/R-goederenklasse (tot 2006) - duizend ton (ttbe_fr06_ld_ton)

Kies minstens een waarde voor elk van de dimensies (groep met waarden) die u vindt links op deze pagina

Please do not visit, its a trap for bots