Economische begroting 2020 / februari 2020 - Statistische bijlage [MOD]

Updates

06/02/2020

Deze databank bevat tijdreeksen op jaarbasis voor de periode 1996-2020. De vooruitzichten houden rekening met Deel 2 van de Nationale rekeningen 2018, alsook met de kwartaalaggregaten tot het derde kwartaal van 2019 en met de flashraming voor het bbp in het vierde kwartaal. De voorliggende vooruitzichten werden goedgekeurd door de Raad van bestuur van het INR en het Wetenschappelijk comité voor de economische begroting.

De tabellen bevatten reeksen i.v.m. de internationale omgeving, de bestedingsoptiek van het bbp (lopende prijzen, volumes en deflatoren), de ontwikkeling van de loonmassa in de marktsector, de situatie op de arbeidsmarkt en de sectorrekeningen (particulieren, ondernemingen en buitenland).

Voor bijkomende inlichtingen kan U zich wenden tot de equipe "macro-economische vooruitzichten en analyses" (macro@plan.be).


Please do not visit, its a trap for bots