EUKLEMS-databank [EUKLEMS]

Updates

17/10/2017

De databank bevat enkele sleutelvariabelen die toelaten om de evolutie van de arbeidsproductiviteit in België beter te begrijpen. Ze vormt het Belgische luik van het Europese EUKLEMS-project. Ze omvat de volledige economie opgedeeld in 34 bedrijfstakken en verschillende aggregaten over de periode 1995-2015.

Om de productiviteitsontwikkeling beter te begrijpen, werd een aangepast statistisch instrument ontwikkeld waarmee een sectorale analyse kan worden gemaakt van de basistrends van de economie. Het Federaal Planbureau werkte in 2007 daartoe samen met andere Europese instellingen binnen een door het zesde kaderprogramma van de Europese Unie gefinancierd project om de EUKLEMS-databank te ontwikkelen.

De laatste update van de databank dateert van september 2017. De gegevens omvatten 34 bedrijfstakken en verschillende aggregaten in de nomenclatuur ISIC Rev. 4 (NACE Rev. 2) over de periode 1995-2015 voor de Europese landen en de Verenigde Staten. De beschikbare variabelen zijn de productie, de toegevoegde waarde, het intermediair verbruik, kapitaal- en arbeidskosten, de werkgelegenheid (opgesplitst naar geslacht, leeftijdsklasse en opleidingsniveau) en kapitaal, waarbij een onderscheid wordt gemaakt  al naargelang het al dan niet gaat over investeringsgoederen verbonden met de informatie- en communicatietechnologieën (ICT). De groeibijdragen van de verschillende productiefactoren en van de totale factorproductiviteit zijn ook beschikbaar. De basisgegevens zijn in overeenstemming met de nationale rekeningen (oktober 2016 voor de Belgische gegevens).

De gegevens voor de beschikbare landen kunnen op de website van het EUKLEMS-project (www.euklems.net) worden gedownload. Alle bestanden werden opgeslagen in Excel-formaat.

Elk gebruik van de Belgische reeksen uit de databank moet de volgende referentie bevatten: “Federaal Planbureau, EU KLEMS Databank, September 2017”.

Ten opzichte van de vorige update, worden hieronder enkele opmerkingen geformuleerd voor de gebruikers van deze databank:

  • De kapitaaldiensten worden berekend aan de hand van de officiële gegevens over de kapitaalvoorraad en de depreciatie.
  • De gegevens over de werkgelegenheid, arbeidsvolumes en loonkosten  zijn afkomstig van een recente update van de kwalitatieve werkgelegenheidsdata voor België: 1999-2015 (www.plan.be).

De gebruiker die geïnteresseerd is in de bronnen van de verschillende variabelen, kan de handleiding  "EU KLEMS: Sources of the September 2017 Release" raadplegen.

Pdf


Please do not visit, its a trap for bots