Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Boordtabel met betrekking tot research en innovatie in Wallonië [INDICATOR]

 Updates

16/01/2012

De site indicators.plan.be werd ontwikkeld door het Federaal Planbureau en heeft tot doel diverse economische indicatoren te verzamelen: structurele indicatoren, investeringen, human resources, innovatie, ICT,…

U kunt nu reeds een boordtabel met betrekking tot research en innovatie in Wallonië raadplegen. Die tabel werd opgemaakt door het Federaal Planbureau op verzoek van het Ministerie van het Waalse Gewest en bevat indicatoren die het mogelijk maken :

  • de situatie in Wallonië in termen van research en innovatie te beschrijven en de betrokken actoren daarover in te lichten ;
  • de Waalse politieke overheden elementen aan te reiken waarop ze hun actie kunnen steunen.

De laatste update van de website dateert van januari 2012. Voor meer recente gegevens, zie www.innovationdata.be

  Beschikbare gegevens

indicators.plan.be

De laatste update van de website dateert van januari 2012. Voor meer recente gegevens, zie www.innovationdata.be


Please do not visit, its a trap for bots