Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Bevolkingsvooruitzichten 2020-2070 [DEMOG]

 Updates

07/06/2021

De bevolkingsvooruitzichten 2020-2070 gaan uit van de waarnemingen op 1 januari 2020. Zij werden uitgewerkt per arrondissement, leeftijd en geslacht.

De bevolkingsvooruitzichten zijn, net als vorige versies, het resultaat van een nauwe samenwerking tussen Statbel en het Federaal Planbureau (FPB).

De tabellen betreffen de loop van de bevolking, de bevolking per leeftijd en geslacht en diverse indicatoren die in deze publicatie worden aangereikt. Ze worden geleverd op volgende geografische niveaus: de arrondissementen, de provincies, de drie gewesten, de Duitstalige Gemeenschap en het Rijk.

Voor de loop van de bevolking gaan ze over de waarnemingsperiode 1992 tot 2019 en de vooruitzichten van 2020 tot 2070. Voor de bevolking en haar structuur, gaat het over de jaren 1992 tot 2020 voor de waarnemingen en van 2021 tot 2070 in projectie.

De tabellen met de waarden van de oude bevolkingsvooruitzichten kunnen op aanvraag verkregen worden.


Please do not visit, its a trap for bots