Huishoudensvooruitzichten 2018-2070 [HH_2060]

Updates

26/02/2019

De huishoudensvooruitzichten 2018-2070 gaan uit van de waarnemingen op 1 januari 2018. Zij werden uitgewerkt per arrondissement, en type.

Ze baseren zich op de bevolkingsvooruitzichten 2018-2070.

De huishoudensvooruitzichten zijn het resultaat van een samenwerking tussen Statbel en het Federaal Planbureau (FPB).

De tabellen betreffen het aantal huishoudens per type. Ze zijn beschikbaar op de volgende geografische niveaus: de arrondissementen, de drie gewesten en het land.

Ze gaan over de waarnemingsperiode 1991 tot 2018 en de vooruitzichten van 2019 tot 2070.


Please do not visit, its a trap for bots