Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Huishoudensvooruitzichten 2019-2070 – update COVID-19 [HH_2060]

Updates

02/06/2020

De huishoudensvooruitzichten 2019-2070 – update COVID-19 - gaan uit van de waarnemingen op 1 januari 2019. Zij werden uitgewerkt per arrondissement, en type.
Ze baseren zich op de bevolkingsvooruitzichten 2019-2070.

De huishoudensvooruitzichten zijn het resultaat van een samenwerking tussen Statbel en het Federaal Planbureau (FPB).

De tabellen betreffen het aantal huishoudens per type. Ze zijn beschikbaar op de volgende geografische niveaus: de arrondissementen, de drie gewesten en het land.

Ze gaan over de waarnemingsperiode 1991 tot 2019 en de vooruitzichten van 2020 tot 2070.


Please do not visit, its a trap for bots