Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Huishoudensvooruitzichten 2021-2070 [HH_2060]

 Updates

09/06/2022

De huishoudensvooruitzichten 2021-2070 gaan uit van de waarnemingen op 1 januari 2021. Zij werden uitgewerkt per arrondissement, en type. Ze baseren zich op de bevolkingsvooruitzichten 2021-2070.

De huishoudensvooruitzichten zijn het resultaat van een samenwerking tussen Statbel en het Federaal Planbureau (FPB).

De tabellen betreffen het aantal huishoudens per type. Ze zijn beschikbaar op de volgende geografische niveaus: de arrondissementen, de drie gewesten en het land.

Ze gaan over de waarnemingsperiode 1992 tot 2021 en de vooruitzichten van 2022 tot 2070.


Please do not visit, its a trap for bots