Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Luchtemissierekeningen (2008-2020) [AEA_15]

 Updates

30/09/2022

De rekeningen over luchtvervuilende emissies tonen de emissies van CO2, Biomassa-CO2, CH4, N2O, HFK, PFK, SF6_NF3, SO2, NOx, NH3, NMVOC, CO, PM10, en PM2.5 in fysieke hoeveelheden per bedrijfstak (NACE Rev.2 A64) en voor 3 huishoudelijke consumptiecategorieën (verwarming, transport, overige). De emissierekeningen zijn beschikbaar voor de periode 2008-2020.

De rekeningen zijn opgesteld volgens het residentieprincipe en de totalen wijken dus af van de totalen die terug te vinden zijn in de Belgische emissie-inventarissen. Deze laatste geven immers emissies weer op het Belgische grondgebied, terwijl de rekeningen over luchtvervuilende emissies de uitstoot weergeven door Belgische residenten onafhankelijk van het grondgebied waar zij deze uitstoot veroorzaken.


Please do not visit, its a trap for bots