Uitgavenrekeningen voor milieubescherming [EPEA]

Updates

18/12/2018

Deze rekeningen tonen de evolutie en de samenstelling volgens milieudomein en institutionele sector van de productie van milieubeschermende diensten en de uitgaven voor milieubescherming tijdens de periode 2014-2016.

Uitgavenrekeningen voor milieubescherming verstrekken, op een wijze die verenigbaar is met de nationale rekeningen, gegevens over de economische middelen die door ingezeten eenheden zijn besteed aan milieubescherming. Hierbij wordt zowel het aanbod als het gebruik van milieubeschermende diensten in kaart gebracht. De rekeningen maken het mogelijk de nationale uitgaven voor milieubescherming te berekenen, die gedefinieerd worden als de som van het totale gebruik van milieubeschermingsdiensten door ingezeten eenheden, de bruto-investeringen in vaste activa voor de productie van milieubeschermingsdiensten en de overdrachten voor milieubescherming die geen tegenhanger zijn van eerdere posten, min de financiering door de rest van de wereld.

  Beschikbare gegevens


Please do not visit, its a trap for bots