Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Regionale economische vooruitzichten 2020-2025 - Statistische bijlage [HERMREG]

 Updates

17/07/2020

Deze databank vormt de statistische bijlage van de Regionale economische vooruitzichten voor België die jaarlijks in de maand juli gepubliceerd worden.

De onderstaande bestanden bevatten tijdreeksen over de periode 1996-2025. De reeksen zijn opgesteld volgens de definities van het Europees Systeem van Nationale en Regionale Rekeningen (ESR 2010). De gegevens zijn afkomstig van het HERMREG-model. Zij vormen een aanvulling op de tabellen uit de publicatie ”Economische regionale vooruitzichten 2020-2025”. De Regionale economische vooruitzichten worden jaarlijks gepubliceerd in de maand juli.

Voor bijkomende inlichtingen kunt u zich wenden tot het HERMREG-team (hermreg@plan.be).


Please do not visit, its a trap for bots