Regionale economische vooruitzichten 2019-2024 - Statistische bijlage [HERMREG]

Updates

12/07/2019

Deze databank vormt de statistische bijlage van de Regionale economische vooruitzichten voor België die jaarlijks in de maand juli gepubliceerd worden.

De onderstaande bestanden bevatten tijdreeksen over de periode 1996-2024. De reeksen zijn opgesteld volgens de definities van het Europees Systeem van Nationale en Regionale Rekeningen (ESR 2010). De gegevens zijn afkomstig van het HERMREG-model. Zij vormen een aanvulling op de tabellen uit de publicatie ”Economische regionale vooruitzichten 2019-2024”. De Regionale economische vooruitzichten worden jaarlijks gepubliceerd in de maand juli.

Voor bijkomende inlichtingen kunt u zich wenden tot het HERMREG-team (regio@plan.be).


Please do not visit, its a trap for bots