Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Milieubelastingen volgens economische activiteit (2008-2019) [ETEA_15]

 Updates

30/09/2021

Deze rekening toont de verdeling van vier types milieubelastingen (energiebelastingen, transportbelastingen, belastingen op vervuiling en belastingen op hulpbronnen) over de bedrijfstakken (NACE Rev.2 A64), de huishoudens en de niet-residenten, voor de periode 2008-2019.

Alle belastingen die geheven worden op energieproducten worden beschouwd als energiebelastingen, ook de belastingen op benzine en diesel. De transportbelastingen omvatten enkel belastingen op transport die los staan van het energieverbruik. Btw wordt buiten beschouwing gelaten omdat dit om een algemene belasting gaat die op alle producten geheven wordt.


Please do not visit, its a trap for bots