Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Vooruitgang naar de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, Balans 2016 [SD_UN]

Updates

28/06/2016

Deze databank bevat de 31 indicatoren die gebruikt werden om een eerste balans op te maken van de vooruitgang van België naar de 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen tegen 2030, die door de VN aangenomen werden. De gegevens die gebruikt werden om die indicatoren te evalueren, worden ook voorgesteld.


Please do not visit, its a trap for bots