Economische vooruitzichten MLT (2019-2024) - Statistische bijlage [MLTJUNE]

Updates

18/06/2019

Deze databank vormt de statistische bijlage van de meest recente middellangetermijnvooruitzichten voor de Belgische economie. Ze bevat tijdreeksen op jaarbasis voor de periode 1996-2024. De gegevens zijn afkomstig van het HERMES-model.

De tabellen bevatten reeksen i.v.m. de internationale omgeving, de bestedingsoptiek van het bbp (lopende prijzen, volumes en deflatoren), de ontwikkeling van de loonmassa in de marktsector, de situatie op de arbeidsmarkt, de sectorrekeningen (particulieren, ondernemingen, overheid en buitenland), de resultaten per bedrijfstak, energie en emissies.

Voor bijkomende inlichtingen kan U zich wenden tot de equipe "macro-economische vooruitzichten en analyses" (macro@plan.be).

  Beschikbare gegevens

Economische vooruitzichten 2019-2024, juni 2019 - Statistische bijlage


Please do not visit, its a trap for bots