Transport 

De databank mobiliteits-en vervoerindicatoren verstrekt gedetailleerde informatie over de toestand en de evolutie van het vervoer en de mobiliteit in België. Ze  is in samenwerking met de FOD Mobiliteit en Vervoer ontwikkeld (internet site).

 07/02/2018 

De excelbestanden die in deze databank verzameld zijn vervolledigen de publicatie “Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2040” die om de drie jaar wordt geüpdated.

 07/02/2019 

Data (2)

De databank mobiliteits-en vervoerindicatoren verstrekt gedetailleerde informatie over de toestand en de evolutie van het vervoer en de mobiliteit in België. Ze  is in samenwerking met de FOD Mobiliteit en Vervoer ontwikkeld (internet site).

 07/02/2018  Transport
 

De excelbestanden die in deze databank verzameld zijn vervolledigen de publicatie “Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2040” die om de drie jaar wordt geüpdated.

 07/02/2019  Transport
 
Please do not visit, its a trap for bots