Overheidsfinanciën 

Deze databank bevat tijdreeksen op jaarbasis voor de periode 1996-2020. De vooruitzichten houden rekening met Deel 1 van de Nationale rekeningen 2018, alsook met de kwartaalaggregaten tot het tweede kwartaal van 2019. De voorliggende vooruitzichten werden goedgekeurd door de Raad van bestuur van het INR en het Wetenschappelijk comité voor de economische begroting.

 05/09/2019 

Data (1)

Deze databank bevat tijdreeksen op jaarbasis voor de periode 1996-2020. De vooruitzichten houden rekening met Deel 1 van de Nationale rekeningen 2018, alsook met de kwartaalaggregaten tot het tweede kwartaal van 2019. De voorliggende vooruitzichten werden goedgekeurd door de Raad van bestuur van het INR en het Wetenschappelijk comité voor de economische begroting.

 05/09/2019  Macro-economische vooruitzichten en analyses, Arbeidsmarkt, Overheidsfinanciën
 
Please do not visit, its a trap for bots