Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Overheidsfinanciën 

Deze databank bevat tijdreeksen op jaarbasis voor de periode 1996-2021. De vooruitzichten houden rekening met Deel 1 van de Nationale rekeningen 2019, alsook met de kwartaalaggregaten tot het tweede kwartaal van 2020. De voorliggende vooruitzichten werden goedgekeurd door de Raad van bestuur van het INR en het Wetenschappelijk comité voor de economische begroting.

 10/09/2020 

Data (1)

Deze databank bevat tijdreeksen op jaarbasis voor de periode 1996-2021. De vooruitzichten houden rekening met Deel 1 van de Nationale rekeningen 2019, alsook met de kwartaalaggregaten tot het tweede kwartaal van 2020. De voorliggende vooruitzichten werden goedgekeurd door de Raad van bestuur van het INR en het Wetenschappelijk comité voor de economische begroting.

 10/09/2020  Macro-economische vooruitzichten en analyses, Arbeidsmarkt, Overheidsfinanciën
 
Please do not visit, its a trap for bots