Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Overheidsfinanciën 

Deze databank bevat tijdreeksen op jaarbasis voor de periode 1996-2021. De vooruitzichten houden rekening met Deel 2 van de Nationale rekeningen 2019, alsook met de kwartaalaggregaten tot het derde kwartaal van 2020 en met de flashraming voor het bbp in het vierde kwartaal. De voorliggende vooruitzichten werden goedgekeurd door de Raad van bestuur van het INR en het Wetenschappelijk comité voor de economische begroting.

 11/02/2021 

Deze databank vormt de statistische bijlage van de meest recente middellangetermijnvooruitzichten voor de Belgische economie. Ze bevat tijdreeksen op jaarbasis voor de periode 1996-2026. De gegevens zijn afkomstig van het HERMES-model.

 26/02/2021 

Data (2)

Deze databank bevat tijdreeksen op jaarbasis voor de periode 1996-2021. De vooruitzichten houden rekening met Deel 2 van de Nationale rekeningen 2019, alsook met de kwartaalaggregaten tot het derde kwartaal van 2020 en met de flashraming voor het bbp in het vierde kwartaal. De voorliggende vooruitzichten werden goedgekeurd door de Raad van bestuur van het INR en het Wetenschappelijk comité voor de economische begroting.

 11/02/2021  Macro-economische vooruitzichten en analyses, Arbeidsmarkt, Overheidsfinanciën
 

Deze databank vormt de statistische bijlage van de meest recente middellangetermijnvooruitzichten voor de Belgische economie. Ze bevat tijdreeksen op jaarbasis voor de periode 1996-2026. De gegevens zijn afkomstig van het HERMES-model.

 26/02/2021  Macro-economische vooruitzichten en analyses, Overheidsfinanciën, Arbeidsmarkt
 
Please do not visit, its a trap for bots