Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Milieu-economische rekeningen en analyses 

De energieverbruiksrekening toont het jaarlijkse verbruik door Belgische residenten van 17 energievectoren, uitgedrukt in TeraJoule, per bedrijfstak (NACE Rev.1.1) en voor 3 huishoudelijke consumptiecategorieën (verwarming, transport, overige) in de periode 1990-2008.

 13/09/2012 

De fysieke-energiestroomrekeningen (PEFA) tonen de fysieke energiestromen die circuleren binnen de economie en tussen de economie en het milieu. Die stromen worden opgedeeld in drie algemene categorieën: de inputs van natuurlijke energie (van het milieu naar de economie), de energieproducten (binnen de economie) en de energieresiduen (van de economie voornamelijk naar het milieu). De PEFA registreren de fysieke energiestromen volgens de oorsprong en de bestemming ervan. De oorsprong of de bestemming van een energiestroom wordt opgedeeld in vijf categorieën: de productie per bedrijfstak (NACE Rev.2 A64), de huishoudelijke consumptie (verwarming, transport en overige), de voorraadvorming, de rest van wereld en het milieu.

De PEFA zijn beschikbaar voor de periode 2008-2018.

 30/09/2020 

De rekeningen over luchtvervuilende emissies tonen de emissies van CO2, CH4, N2O, HFK, PFK, SF6-NF3, SO2, NOx, NH3, NMVOC, CO, PM10, en PM2.5 in fysieke hoeveelheden per bedrijfstak (NACE Rev.2 A64) en voor 3 huishoudelijke consumptiecategorieën (verwarming, transport, overige). De emissierekeningen zijn beschikbaar voor de periode 2000-2018.

 30/09/2020 

Deze rekeningen tonen de evolutie van de binnenlandse onttrekking van en de internationale handel in vier types materialen (biomassa, metaalertsen, niet-metaalhoudende mineralen, en fossiele energiegrondstoffen/-dragers) tijdens de periode 2008-2018.

 21/12/2020 

Deze rekening toont de verdeling van 3 types milieubelastingen (energiebelastingen, transport­belastingen en pollutie/grondstofbelastingen) over de bedrijfstakken (NACE Rev.1.1), de huishoudens en de niet-residenten, voor de periode 1997-2008.

 13/09/2012 

Deze rekening toont de verdeling van vier types milieubelastingen (energiebelastingen, transportbelastingen, belastingen op vervuiling en belastingen op hulpbronnen) over de bedrijfstakken (NACE Rev.2 A64), de huishoudens en de niet-residenten, voor de periode 2008-2018.

 30/09/2020 

De rekeningen over luchtvervuilende emissies tonen de emissies van CO2, CH4, N2O, HFK, PFK, SF6, CFK, HCFK, SO2, NOx, NH3, NMVOC, CO, PM10, PM2.5 in fysieke hoeveelheden per bedrijfstak (NACE Rev.1.1) en voor 3 huishoudelijke consumptiecategorieën (verwarming, transport, overige), voor de periode 1990/95-2008.

 30/09/2011 

Deze rekeningen tonen de evolutie en de samenstelling volgens milieudomein en bedrijfstak van de milieugoederen en -dienstensector tijdens de periode 2014-2018.

 21/12/2020 

Deze rekeningen tonen de evolutie en de samenstelling volgens milieudomein en institutionele sector van de productie van milieubeschermende diensten en de uitgaven voor milieubescherming tijdens de periode 2014-2018.

 21/12/2020 

Data (9)

De energieverbruiksrekening toont het jaarlijkse verbruik door Belgische residenten van 17 energievectoren, uitgedrukt in TeraJoule, per bedrijfstak (NACE Rev.1.1) en voor 3 huishoudelijke consumptiecategorieën (verwarming, transport, overige) in de periode 1990-2008.

 13/09/2012  Milieu-economische rekeningen en analyses
 

De fysieke-energiestroomrekeningen (PEFA) tonen de fysieke energiestromen die circuleren binnen de economie en tussen de economie en het milieu. Die stromen worden opgedeeld in drie algemene categorieën: de inputs van natuurlijke energie (van het milieu naar de economie), de energieproducten (binnen de economie) en de energieresiduen (van de economie voornamelijk naar het milieu). De PEFA registreren de fysieke energiestromen volgens de oorsprong en de bestemming ervan. De oorsprong of de bestemming van een energiestroom wordt opgedeeld in vijf categorieën: de productie per bedrijfstak (NACE Rev.2 A64), de huishoudelijke consumptie (verwarming, transport en overige), de voorraadvorming, de rest van wereld en het milieu.

De PEFA zijn beschikbaar voor de periode 2008-2018.

 30/09/2020  Milieu-economische rekeningen en analyses
 

De rekeningen over luchtvervuilende emissies tonen de emissies van CO2, CH4, N2O, HFK, PFK, SF6-NF3, SO2, NOx, NH3, NMVOC, CO, PM10, en PM2.5 in fysieke hoeveelheden per bedrijfstak (NACE Rev.2 A64) en voor 3 huishoudelijke consumptiecategorieën (verwarming, transport, overige). De emissierekeningen zijn beschikbaar voor de periode 2000-2018.

 30/09/2020  Milieu-economische rekeningen en analyses
 

Deze rekeningen tonen de evolutie van de binnenlandse onttrekking van en de internationale handel in vier types materialen (biomassa, metaalertsen, niet-metaalhoudende mineralen, en fossiele energiegrondstoffen/-dragers) tijdens de periode 2008-2018.

 21/12/2020  Milieu-economische rekeningen en analyses
 

Deze rekening toont de verdeling van 3 types milieubelastingen (energiebelastingen, transport­belastingen en pollutie/grondstofbelastingen) over de bedrijfstakken (NACE Rev.1.1), de huishoudens en de niet-residenten, voor de periode 1997-2008.

 13/09/2012  Milieu-economische rekeningen en analyses
 

Deze rekening toont de verdeling van vier types milieubelastingen (energiebelastingen, transportbelastingen, belastingen op vervuiling en belastingen op hulpbronnen) over de bedrijfstakken (NACE Rev.2 A64), de huishoudens en de niet-residenten, voor de periode 2008-2018.

 30/09/2020  Milieu-economische rekeningen en analyses
 

De rekeningen over luchtvervuilende emissies tonen de emissies van CO2, CH4, N2O, HFK, PFK, SF6, CFK, HCFK, SO2, NOx, NH3, NMVOC, CO, PM10, PM2.5 in fysieke hoeveelheden per bedrijfstak (NACE Rev.1.1) en voor 3 huishoudelijke consumptiecategorieën (verwarming, transport, overige), voor de periode 1990/95-2008.

 30/09/2011  Milieu-economische rekeningen en analyses
 

Deze rekeningen tonen de evolutie en de samenstelling volgens milieudomein en bedrijfstak van de milieugoederen en -dienstensector tijdens de periode 2014-2018.

 21/12/2020  Milieu-economische rekeningen en analyses
 

Deze rekeningen tonen de evolutie en de samenstelling volgens milieudomein en institutionele sector van de productie van milieubeschermende diensten en de uitgaven voor milieubescherming tijdens de periode 2014-2018.

 21/12/2020  Milieu-economische rekeningen en analyses
 
Please do not visit, its a trap for bots