Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Economische vooruitzichten 2024-2029: stabiele groei, maar een stijgend overheidstekort (14/06/2024)

!

Bovenstaande HTML-versie van het communiqué bevat doorgaans niet alle informatie van de PDF-versie. Voor een volledige versie (met grafieken en tabellen), download het communiqué in PDF-formaat hieronder of in het kader 'PDF & downloads' rechtsbovenaan.

De Belgische economie zou in 2024 met 1,4% groeien en nagenoeg hetzelfde tempo aanhouden tot 2029. De binnenlandse werkgelegenheid zou in 2024 toenemen met 27 000 personen en de volgende vijf jaar met gemiddeld 43 000 per jaar. De werkgelegenheidsgraad stijgt daardoor tot 74,1% in 2029. De inflatie zou dit jaar gemiddeld 3,1% bedragen en pas in de loop van 2025 onder de 2% uitkomen. Het overheidstekort wordt geraamd op 4,5% van het bbp in 2024 en zou geleidelijk oplopen tot 5,8% in 2029. Deze vooruitzichten gaan uit van ongewijzigd beleid en houden dus geen rekening met budgettaire consolidatiemaatregelen waarover nog geen beslissing is genomen, in het bijzonder om te voldoen aan de nieuwe Europese begrotingsregels.

De economische groei wordt vooral gedragen door de binnenlandse vraag

De Belgische bbp-groei zou met 1,4% in 2024 opnieuw hoger liggen dan gemiddeld in de eurozone. De groei wordt aangedreven door de particuliere consumptie en de bedrijfsinvesteringen, terwijl de uitvoer en de investeringen van de gezinnen in woningen voor het tweede jaar op rij terugvallen. In de periode 2025-2029 zou de Belgische economie met 1,3% tot 1,4% per jaar groeien, wat nauw aansluit bij het eurozone-gemiddelde. De particuliere consumptie blijft de sterkhouder, terwijl het tempo van de bedrijfsinvesteringen wat wordt teruggeschroefd en de uitvoer profiteert van het herstel van de buitenlandse handel.

De particuliere consumptie wordt ondersteund door de groei van de koopkracht

De consumptie van de gezinnen stijgt met 1,4% in 2024 in mindere mate dan de koopkracht, gemeten aan de hand van het reëel beschikbaar inkomen (2,0%). Vanaf 2025 zou de particuliere consumptie iets sneller groeien (gemiddeld 1,5% per jaar) dan de koopkracht (1,4%). Niettemin blijven de gezinnen een groter deel van hun inkomen sparen dan net vóór de coronacrisis.

De jobcreatie wint na 2024 opnieuw aan kracht

De werkgelegenheidscreatie blijft beperkt in 2024 (+27 000 personen). Vanaf 2025 zou de jobcreatie aantrekken, tot gemiddeld 43 000 personen per jaar. De werkgelegenheidsgraad zou stijgen van 72,1% in 2023 tot 74,1% in 2029. Niettemin ligt de werkloosheidsgraad wat hoger in de periode 2024-2026, doordat de beroepsbevolking dan nog aanzienlijk stijgt. Vanaf 2027 daalt de werkloosheidsgraad opnieuw.

De inflatie zou pas in de loop van 2025 weer onder de 2% uitkomen

Gemeten op jaarbasis, is de inflatie de afgelopen maanden weer boven de 3% uitgekomen. Dat is vooral toe te schrijven aan het uitdoven van de neerwaartse impact op de inflatie van lagere gas- en elektriciteitsprijzen in 2023 en van de overheidsmaatregelen om de energiefactuur van de gezinnen te verlichten. De consumptieprijsinflatie zou in de tweede jaarhelft beginnen dalen en in 2024 uitkomen op gemiddeld 3,1%, in 2025 verder afkoelen tot 2,0% en zich daarna stabiliseren op 1,8% per jaar.

Het overheidstekort wordt groter

Het overheidstekort zou in 2024 uitkomen op 4,5% van het bbp. Zonder ingrijpen zou het tekort geleidelijk oplopen tot 5,8% in 2029, vooral door hogere uitgaven voor pensioenen en gezondheidszorg, en hogere rentelasten op de schuld. De overheidsschuld zou stijgen van 106% van het bbp in 2024 tot 117% in 2029.

Please do not visit, its a trap for bots