Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Economische begroting 2009 – Update van 13 februari 2009 (16/02/2009)

!

Bovenstaande HTML-versie van het communiqué bevat doorgaans niet alle informatie van de PDF-versie. Voor een volledige versie (met grafieken en tabellen), download het communiqué in PDF-formaat hieronder of in het kader 'PDF & downloads' rechtsbovenaan.

Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) heeft op 11 februari een ‘flash’-raming gepubliceerd van de Belgische economische groei in het vierde kwartaal van 2008. Rekening houdend met die informatie, heeft het INR een actualisering gemaakt van zijn macro-economische vooruitzichten van 29 januari (‘Economische begroting’). De economische groei is in het vierde kwartaal van 2008 immers negatiever gebleken (-1,3% kwartaal-op-kwartaal) dan vooropgesteld in de januarivooruitzichten (-1,0%). Dat gewijzigde startpunt heeft een neerwaartse impact op de economische groei in 2009, die daardoor op -1,9% uitkomt (in de plaats van -1,7%), ook al is de kwartaalgroei in de loop van 2009 niet herzien.

Het Belgisch bbp in volume zou vanaf het vierde kwartaal van 2008 vier opeenvolgende kwartalen terugvallen. Die sombere vooruitzichten weerspiegelen een daling van alle vraagcomponenten, met uitzondering van de overheidsconsumptie en -investeringen. De uitvoer lijdt onder de recessie in de westerse economieën en zou dit jaar dalen met 4,6 %. Ook de binnenlandse bestedingen van de particulieren en de ondernemingen worden teruggeschroefd o.a. als gevolg van de vertrouwenscrisis. De binnenlandse  werkgelegenheid zou daardoor gemiddeld met 24 700 personen dalen. De geharmoniseerde Eurostat-werkloosheidsgraad zou uitkomen op 8,2 % (t.o.v. 7,1 % in 2008).

Wat de inflatievooruitzichten betreft, heeft recente informatie (o.m. de opsplitsing van de nationale consumptieprijsindex van januari 2009) aanleiding gegeven tot een neerwaartse herziening van de inflatie in 2009 (0,7% in plaats van 1,0%). In de inflatievooruitzichten van eind januari werd geen overschrijding voorzien van de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen in 2009. Dat blijft uiteraard het geval.

  Beschikbare gegevens

None
Please do not visit, its a trap for bots