Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Webinar : Nationale en regionale bevolkingsprojecties volgens het type huishouden (2070) 

Na een beknopte voorstelling van de bevolkingsvooruitzichten is dit seminarie gewijd aan de projecties, tot 2070, van het aantal huishoudens per type (eenoudergezin, samenwonend, gehuwd, eenpersoonshuishouden, personen in collectieve huishoudens, enz.) op Belgisch en gewestelijk niveau. Op basis van deze trends zullen maatschappelijke vraagstukken worden belicht.

View recording

Onze experten Marie Vandresse en Hendrik Nevejan zullen hun bevolkingsvooruitzichten toelichten en een beeld geven van de situatie zoals ze er in 2070 zal uitzien. Een situatie die tegelijk ook enkele concrete vragen doet rijzen: hoe zullen de huishoudens er tegen dan uitzien in België? Hoe ziet de situatie eruit voor Vlaanderen en Wallonië? En wat is uiteindelijk de impact van de coronacrisis op onze bevolkingsgroei?

Maatschappelijke vraagstukken die een impact zullen hebben op het beleid van de komende jaren op alle niveaus en waar we ook tijdens deze webinar zullen bij stilstaan.

Sprekers

Infos

Taal: Nederlands en Frans (er is geen simultaanvertaling voorzien)

  Verwante documenten

    None

  Thema's

None

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots