Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Perscommuniqués & artikels (355)

1997

  • Economische Begroting 1998 ( 07/07/1997 )

    Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) heeft in het kader van de voorbereiding van de Begroting 1998 haar macro-economische vooruitzichten overgemaakt aan de Federale Regering. Volgens de gangbare procedure heeft het Federaal Planbureau de Economische Begroting voorbereid en werd deze bekrachtigd door het Wetenschappelijk Comité.


  • Economische Begroting 1997 - Begrotingscontrole ( 17/02/1997 )

    Deze macro-economische vooruitzichten werden door het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) overgemaakt aan de Federale Regering in het kader van de voorbereiding van de begrotingscontrole voor het jaar 1997. Volgens de gangbare procedure heeft het Federaal Planbureau een ontwerp van Economische Begroting voorgelegd aan het Wetenschappelijk Comité voor de Economische Begroting en aan de Raad van Bestuur van het INR. Deze vooruitzichten werden door het Wetenschappelijk Comité en de Raad van Bestuur van het INR bekrachtigd.


1996

press.php?lang=nl&Grid1Page=1 press.php?lang=nl&Grid1Page=14  15 van 15 
Please do not visit, its a trap for bots