Perscommuniqués & artikels (358)

1997

 • De toekomstige pensioenuitgaven : enkele preciseringen ( 04/08/1997 )

  Het federaal Planbureau stelt regelmatig verkenningen op zeer lange termijn voor met betrekking tot de uitgaven voor sociale bescherming.

  De volgende reeks verkenningen, die gebaseerd zijn op de nieuwe bevolkingsvooruitzichten (1) en waarbij de pensioenhervorming in rekening gebracht wordt, zal naar het jaareinde toe voorgesteld worden. De belangrijkste resultaten zijn ondertussen reeds bij benadering gekend; sommige cijfers werden op 1 augustus reeds door de pers geciteerd. Een aantal preciseringen lijken hierbij noodzakelijk.


 • Short Term Update 01-97 ( 22/07/1997 )

  Het Federaal Planbureau pakt uit met een nieuwigheid: de publicatie van een nieuwsbrief, getiteld: “Short Term Update - Newsletter of the Federal Planning Bureau”.

   


 • Economische Begroting 1998 ( 07/07/1997 )

  Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) heeft in het kader van de voorbereiding van de Begroting 1998 haar macro-economische vooruitzichten overgemaakt aan de Federale Regering. Volgens de gangbare procedure heeft het Federaal Planbureau de Economische Begroting voorbereid en werd deze bekrachtigd door het Wetenschappelijk Comité.


 • Economische Begroting 1997 - Begrotingscontrole ( 17/02/1997 )

  Deze macro-economische vooruitzichten werden door het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) overgemaakt aan de Federale Regering in het kader van de voorbereiding van de begrotingscontrole voor het jaar 1997. Volgens de gangbare procedure heeft het Federaal Planbureau een ontwerp van Economische Begroting voorgelegd aan het Wetenschappelijk Comité voor de Economische Begroting en aan de Raad van Bestuur van het INR. Deze vooruitzichten werden door het Wetenschappelijk Comité en de Raad van Bestuur van het INR bekrachtigd.


1996

press.php?lang=nl&Grid1Page=1 press.php?lang=nl&Grid1Page=14  15 van 15 
Please do not visit, its a trap for bots