Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Perscommuniqués & artikels (374)

1998

 • De input-outputtabel van 1985. Een analyse van de economische structuur van België. ( 27/10/1998 )

  De wet op de hervorming van het statistisch apparaat van december 1994 gaf het Federaal Planbureau de opdracht input-outputtabellen op te stellen. Deze tabellen tonen de transacties van producten in een economie. Zij beschrijven de productstromen tussen de bedrijfstakken, met het buitenland en de leveringen van de bedrijfstakken aan het finaal verbruik. Zo geven zij in detail, het aanbod en het gebruik van producten weer.


 • Macro-economische determinanten van de werkgelegenheid ( 11/08/1998 )

  Deze Working Paper geeft een samenvatting van het onderzoek dat het Federaal Planbureau recent verrichtte inzake de macro-economische determinanten van de arbeidsvraag en de macro-economische en budgettaire weerslag van het arbeidsmarktbeleid gericht op jobcreatie. Aanvankelijk was deze studie bedoeld als bijdrage van het Bureau aan de rapporten omtrent de Belgische arbeidsmarkt, die in 1997 opgesteld werden door de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.


 • Short Term Update 3-98 ( 16/07/1998 )

  Het FPB publiceerde zopas het juli-nummer van haar kwartaalpublicatie Short Term Update - Newsletter of the Federal Planning Bureau”. Hierin wordt o.m. aandacht besteed aan de recente conjuncturele ontwikkeling in België, alsook aan het fenomeen van de dalende vervangingsratio in het wettelijk pensioenstelsel voor werknemers. Op beide onderwerpen wordt hieronder kort ingegaan.


 • Short Term Update ( 28/05/1998 )

  Het Ministerie van Economische Zaken publiceerde zopas het inflatiecijfer voor de maand mei, namelijk 1,86% voor de traditionele index en 2,24% voor de gezondheidsindex. Hiermee viel de inflatie hoger uit dan de voorbije maanden. De analyse toont echter dat de onderliggende inflatie geen tendens tot stijging te zien geeft.
 • De prioriteiten van Essen inzake tewerkstelling ( 30/03/1998 )

  Deze Planning Paper behandelt de belangrijkste resultaten van simulaties die door het Federaal Planbureau uitgevoerd werden in opdracht van de DG V van de Europese Commissie. In het kader van deze studie worden verschillende werkgelegenheidsmaatregelen getoetst voor Duitsland, Frankrijk en België.


1997

 • Veertig jaar arbeidsduurontwikkeling in België ( 22/12/1997 )

  Sedert zijn oprichting heeft het Federaal Planbureau, met de hulp van verscheidene overheidsinstellingen en ministeries, statistieken omtrent de arbeidsduur in België verzameld, statistieken die vooral gebruikt werden bij het opstellen van de steeds weerkerende middellangetermijnprojecties.


 • De toekomstige pensioenuitgaven : enkele preciseringen ( 04/08/1997 )

  Het federaal Planbureau stelt regelmatig verkenningen op zeer lange termijn voor met betrekking tot de uitgaven voor sociale bescherming.

  De volgende reeks verkenningen, die gebaseerd zijn op de nieuwe bevolkingsvooruitzichten (1) en waarbij de pensioenhervorming in rekening gebracht wordt, zal naar het jaareinde toe voorgesteld worden. De belangrijkste resultaten zijn ondertussen reeds bij benadering gekend; sommige cijfers werden op 1 augustus reeds door de pers geciteerd. Een aantal preciseringen lijken hierbij noodzakelijk.


 • Short Term Update 01-97 ( 22/07/1997 )

  Het Federaal Planbureau pakt uit met een nieuwigheid: de publicatie van een nieuwsbrief, getiteld: “Short Term Update - Newsletter of the Federal Planning Bureau”.

   


 • Economische Begroting 1998 ( 07/07/1997 )

  Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) heeft in het kader van de voorbereiding van de Begroting 1998 haar macro-economische vooruitzichten overgemaakt aan de Federale Regering. Volgens de gangbare procedure heeft het Federaal Planbureau de Economische Begroting voorbereid en werd deze bekrachtigd door het Wetenschappelijk Comité.


 • Economische Begroting 1997 - Begrotingscontrole ( 17/02/1997 )

  Deze macro-economische vooruitzichten werden door het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) overgemaakt aan de Federale Regering in het kader van de voorbereiding van de begrotingscontrole voor het jaar 1997. Volgens de gangbare procedure heeft het Federaal Planbureau een ontwerp van Economische Begroting voorgelegd aan het Wetenschappelijk Comité voor de Economische Begroting en aan de Raad van Bestuur van het INR. Deze vooruitzichten werden door het Wetenschappelijk Comité en de Raad van Bestuur van het INR bekrachtigd.


1996

press.php?lang=nl&Grid1Page=1 press.php?lang=nl&Grid1Page=14  15 van 15 
Please do not visit, its a trap for bots