Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Perscommuniqués (2)

2017

  • Transport: derde grootste uitgavenpost van de Belgische gezinnen ( 20/04/2017 )

    Transport: derde grootste uitgavenpost van de Belgische gezinnen

    In 2015 werd op een totaal van 10 euro iets meer dan 1 euro door de gezinnen besteed aan vervoer (11 % van de totale bestedingen). Het gaat om de op twee na grootste uitgavenpost, na huisvesting (24 %) en voeding (13 %). Dat aandeel bleef relatief stabiel tussen 1995 en 2015, hoewel de (voor de inflatie gecorrigeerde) vervoersuitgaven met 18 % zijn gestegen over dezelfde periode.


2007

  • Bijna 200 indicatoren geven een globaal beeld van de mobiliteit en het transport in België ( 27/11/2007 )

    Bijna 200 indicatoren geven een globaal beeld van de mobiliteit en het transport in België

    Geven Belgische gezinnen nu meer uit aan mobiliteit dan 10 jaar geleden? Wat is de evolutie van het aantal werknemers in de logistieke of de transportsector? Is er meer verkeer op onze wegen? Hoeveel voertuigen zijn er sinds 1995 bijgekomen? Al deze vragen, en nog veel meer, vinden een antwoord in de gegevensbank ontwikkeld door het Federaal Planbureau. Deze is beschikbaar op de sites: www.mobilit.fgov.be en www.plan.be. Dankzij de verregaande samenwerking tussen de FOD Mobiliteit en Vervoer en het Federaal Planbureau geeft dit vernieuwende instrument aan de hand van bijna 200 indicatoren een globaal beeld van het transport in ons land.Please do not visit, its a trap for bots