Perscommuniqués & artikels (12)

2008

 • De vooruitzichten 2008-2015 voor de wereldeconomie ( 17/09/2008 )

  Het Federaal Planbureau stelt zijn nieuwe internationale macro-economische projectie 2008-2015 voor in de publicatie ‘The NIME Outlook for the World Economy’ van augustus 2008. Dit nummer omvat eveneens een thematische studie ‘Focus’ die gewijd is aan de Amerikaanse residentiële vastgoedmarkt.


2007

 • A Medium-Term Outlook for the World Economy: 2007-2013 ( 05/10/2007 )

  The August 2007 issue of the NIME Outlook for the World Economy presents a 2007-2013 macroeconomic outlook for the major areas of the world. The outlook was produced using NIME, the Federal Planning Bureau's macroeconometric world model.


 • De wereldeconomie groeit minder sterk en wordt beïnvloed door de toenemende vergrijzing ( 14/02/2007 )

  Het Federaal Planbureau stelt zijn nieuwe mondiale macro-economische projectie 2007-2013 voor in de publicatie 'The NIME Outlook for the World Economy'.

  Voor de periode 2007-2013 zou, volgens de projectie, de mondiale economische groei minder sterk zijn en zou de inflatie over het algemeen goed onder controle blijven. De groei wordt vooral geschraagd door een regelmatige productiviteitsstijging en een sterke groei van de binnenlandse vraag. De groei van het bruto binnenlands product (bbp) kent echter een terugval in Japan over de gehele periode en vanaf 2010 in de eurozone. In de eurozone en Japan wordt de groei neerwaarts beïnvloed door een daling van de bevolking op arbeidsleeftijd, waardoor de druk op de beroepsbevolking toeneemt. Door die demografische ontwikkelingen krimpt het arbeidsaanbod en wordt een opwaartse druk uitgeoefend op de reele lonen, en aldus op de inflatie. De grotere inflatoire spanningen zouden de monetaire overheden ertoe aanzetten in te grijpen om prijsstabiliteit te waarborgen. Daardoor stijgen de rentevoeten over de volledige periode 2007-2013, zowel in Japan als in de eurozone. De inflatie wordt echter ingedijkt door een gestage daling van de olieprijzen. De internationale groeivooruitzichten lijken momenteel onderhevig te zijn aan één grote onzekerheid: hoewel het begrotingstekort van de Verenigde Staten geleidelijk verdwijnt en op middellange termijn wordt omgevormd tot een overschot, blijft het aanzienlijke tekort op de lopende rekeningen een grote bedreiging vormen voor de externe waarde van de dollar.


 • The NIME model of the World economy ( 13/02/2007 )

  The NIME model is a macroeconometric world model developed by economists at the Belgian Federal Planning Bureau. The model is used to make medium-term projections for the international economy, as well as to study the transmission mechanisms of economic policies and exogenous shocks.


2006

 • A Medium-Term Outlook for the World Economy: 2006-2012 ( 06/10/2006 )

  The August 2006 issue of the NIME Outlook for the World Economy presents a 2006-2012 macroeconomic outlook for the major areas of the world. The outlook was produced using nime, the Federal Planning Bureau’s macroeconometric world model. The August 2006 issue also features a stochastic evaluation of the projection’s main results for the euro area, for the group of countries comprising Denmark, Sweden and the United Kingdom, for the US and for Japan.


 • A stochastic simulation evaluation of the risks related to NIME projections for the world economy ( 19/05/2006 )

  This Working Paper presents the methodology and results of a stochastic simulation evaluation of the risks related to the medium-term world economic outlook produced using the Federal Planning Bureau’s NIME model in January 2006. The results include confidence intervals around a baseline projection for the euro area, the United States and Japan, as well as probability estimates for specific occurrences.


 • A Medium-Term Outlook for the World Economy: 2006-2012 ( 13/03/2006 )

  The January 2006 issue of the NIME Economic Outlook (NEO) for the World Economy presents a 2006-2012 macroeconomic outlook for the major areas of the world. The outlook was produced using NIME, the Federal Planning Bureau’s macroeconometric world model. The January 2006 issue also features an assessment of the response of the euro area economy to a shift away from the direct taxation of labour towards the indirect taxation of final demand.


 • De macro-economische vooruitzichten 2006-2012 voor de wereldeconomie: evenwichtige groei in Europa, terugval in de Verenigde Staten en Japan ( 24/01/2006 )

  Het Federaal Planbureau presenteert vooruitzichten voor de wereldeconomie voor de periode van 2006 tot 2012; deze vooruitzichten verschijnen in het januari-2006 nummer van "The NIME Economic Outlook for the World Economy".

  Voor de periode van 2006 tot 2012 worden een gelijkmatige globale economische groei en lage inflatie verwacht. De groei wordt hoofdzakelijk ondersteund door een robuuste productiviteitsgroei en relatief lage rentevoeten, terwijl lage inflatieverwachtingen en de afwezigheid van verdere loon- en prijseffecten ten gevolge van de olieprijsstijgingen ervoor zorgen dat een versnelling van de inflatie uitblijft. Desalniettemin bijven de groeivooruitzichten onzeker omdat ook verwacht wordt dat de Amerikaanse externe onevenwichten zullen toenemen. De vooruitzichten tonen ook dat tegen het einde van de projectieperiode de demografische ontwikkelingen op de groei beginnen te wegen en dat dit vooral het geval is in Japan.


2005

 • De macro-economische vooruitzichten 2005-2011 voor de wereldeconomie: stabiele groei in Europa, terugval in de Verenigde Staten en Japan ( 31/08/2005 )

  Het Federaal Planbureau presenteert voor de eerste maal een vooruitzicht voor de wereldeconomie; deze vooruitzichten verschijnen in het eerste nummer van de nieuwe publicatie "The NIME Economic Outlook for the World Economy" en bestrijken de periode van 2005 tot 2011. Deze nieuwe publicatie zal ieder jaar in januari en augustus verschijnen.

  In 2004 was de economische groei wereldwijd bijzonder sterk, terwijl de inflatie in de voornaamste zones van de wereldeconomie laag bleef. Voor de periode 2005-2011 wordt verwacht dat de globale economische groei sterk zal blijven maar dat de externe onevenwichten zullen toenemen, in het bijzonder in de Verenigde Staten. De vooruitzichten tonen ook dat tegen het einde van de projectieperiode de demografische ontwikkelingen beginnen te wegen op de groei in Japan en, zij het in mindere mate, in de eurozone.


 • The NIME Economic Outlook for the World Economy 2005-2011 ( 07/03/2005 )

  This Working Paper presents the 2005-2011 macroeconomic outlook for the major areas of the world. The outlook was produced using NIME, the Belgian Federal Planning Bureau’s (FPB) macroeconometric world model and builds on the Autumn 2004 short-term Economic Forecasts made by the European Commission for the year 2004. The Working Paper also features an assessment of the progress made towards the Lisbon goals for growth and employment in the euro area. The major technical assumptions of this outlook as well as a description of the NIME model are presented in an appendix to the Working Paper.
Please do not visit, its a trap for bots