Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Perscommuniqués (8)

2020

 • Bijna 30 % van de werkgelegenheid in België is direct of indirect gerelateerd aan onze uitvoer ( 29/01/2020 )

  Bijna 30 % van de werkgelegenheid in België is direct of indirect gerelateerd aan onze uitvoer

  De uitvoer is niet alleen van groot belang voor de werkgelegenheid in de exportondernemingen, maar ook voor de werkgelegenheid bij de toeleveranciers. In het beleidsdebat moet daarom rekening worden gehouden met de gehele uitvoergerelateerde waardeketen, wat betekent dat exportondernemingen moeten worden ondersteund in hun zoektocht naar nieuwe markten, maar ook dat het concurrentievermogen van de binnenlandse schakels in deze waardeketens moet worden versterkt.


2019

 • Input-outputtabellen 2015 ( 20/12/2019 )

  Input-outputtabellen 2015

  Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) publiceert deze vrijdag 20 december 2019, een nieuwe versie van de aanbod- en gebruikstabellen (AGT) voor het jaar 2015 en van de input-outputtabellen (IOT) die ervan zijn afgeleid, samen met de aanbod- en gebruikstabellen voor het jaar 2016 die voor de eerste keer werden opgemaakt.


2018

2017

 • België: netto-invoerder van broeikasgasemissies ( 29/09/2017 )

  België: netto-invoerder van broeikasgasemissies

  De broeikasgasemissies verbonden aan de productie van goederen en diensten die door de Belgische ingezetenen worden geconsumeerd zijn ruimschoots hoger dan de emissies verbonden aan de Belgische productie, en, in tegenstelling tot deze laatste, gaan ze in stijgende lijn.


2016

 • Belgische economie: nauwe banden tussen de gewesten in kaart gebracht ( 29/04/2016 )

  Belgische economie: nauwe banden tussen de gewesten in kaart gebracht

  Deze studie toont de resultaten van een analyse van de interregionale input-outputtabel voor België voor het jaar 2010. Die tabel werd in 2015 door het Federaal Planbureau (FPB) geconstrueerd, in het kader van een overeenkomst met de statistische autoriteiten van de drie gewesten (BISA, SVR en IWEPS). In dit project werd voor het eerst een raming van de intra- en interregionale goederen- en dienstenstromen voor België gemaakt die meer gebaseerd is op data (waaronder een aantal gegevensbronnen op individueel ondernemingsniveau) dan op hypothesen.


2015

 • De aanbod- en gebruikstabellen 2010 & De input-outputtabellen 2010 ( 22/12/2015 )

  De aanbod- en gebruikstabellen 2010 & De input-outputtabellen 2010

  Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) publiceert vandaag, dinsdag 22 december 2015, de cijfergegevens van de aanbod- en gebruikstabellen (AGT) en de input-outputtabellen (IOT) voor het jaar 2010. In de thans gepubliceerde AGT 2010 wordt, behalve met kwalitatieve verbeteringen in de gedetailleerde nationale rekeningen, ook rekening gehouden met de harmonisatie van de economische activiteitscodes binnen het INR. De IOT 2010, die gebaseerd zijn op de AGT 2010, worden voor het eerst gepubliceerd volgens de ESR2010 methodologie.


2013

2010


Please do not visit, its a trap for bots