Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Perscommuniqués (5)

2017

 • België: netto-invoerder van broeikasgasemissies ( 29/09/2017 )

  België: netto-invoerder van broeikasgasemissies

  De broeikasgasemissies verbonden aan de productie van goederen en diensten die door de Belgische ingezetenen worden geconsumeerd zijn ruimschoots hoger dan de emissies verbonden aan de Belgische productie, en, in tegenstelling tot deze laatste, gaan ze in stijgende lijn.


2012

 • Luchtvervuilende emissies dalen ondanks groeiende economische activiteit ( 13/09/2012 )

  Luchtvervuilende emissies dalen ondanks groeiende economische activiteit

  Economisch beleid heeft een impact op het milieu, en milieubeleid heeft op haar beurt economische gevolgen. In een wereld waarin het maatschappelijk belang van het milieu sterk toegenomen is, is er nood aan beleidsondersteunende modellen die de wisselwerking tussen economie en milieu integreren. Om dergelijke modellen te kunnen gebruiken, is er een consistente afstemming nodig tussen de economische data en de milieugegevens die deze modellen voeden. Daarom heeft de Europese Raad samen met het Europees Parlement beslist het opstellen van milieu-economische rekeningen, waarbij milieugegevens ingepast worden in het kader van de nationale rekeningen, verplicht te maken via Europese Verordening (EU) nr. 691/2011. Het Federaal Planbureau presenteert in haar Planning Paper 111 een overzicht van de Belgische milieurekeningen, met de nadruk op analyses waarbij milieugegevens met economische gegevens uit de nationale rekeningen gecombineerd worden.


2009

 • De Belgische milieu-industrie ( 15/07/2009 )

  De Belgische milieu-industrie

  In 10 jaar steeg het aantal bedrijven dat actief is in de Belgische milieu-industrie met 44%. De omzet van de Belgische milieu-industrie steeg met 22%, de werkgelegenheid met 40%. In 2005 zorgde de milieu-industrie voor 77000 banen in België.


2008

2002


Please do not visit, its a trap for bots