Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Perscommuniqués & artikels (15)

2020

 • Economische impact van de gezondheidscrisis ‘Covid-19’: een scenario ( 08/04/2020 )

  Op basis van een scenario waarin rekening wordt gehouden met de beperkende maatregelen volgens de huidige regels en zulks gedurende een periode van zeven weken, oordelen de Nationale Bank van België (NBB) en het Federaal Planbureau (FPB) dat het reëel bbp van de Belgische economie in 2020 met 8 % zou kunnen krimpen. Voor 2021 wordt uitgegaan van een opleving (+8,6 %) voor zover de acute fase van de crisis (geconcentreerd tijdens de eerste helft van 2020) het productiepotentieel van de economie geen blijvende schade toebrengt. De NBB en het FPB verwachten dat de maatregelen die werden genomen om het beschikbaar inkomen van de gezinnen te beschermen, de basis leggen voor een snel herstel van de consumptie vanaf het derde kwartaal van dit jaar. Uit de analyse blijkt overigens dat de kasmiddelen van de ondernemingen onder aanzienlijke druk staan vanwege de omzetdaling. De kracht van het voor de tweede helft van dit jaar en voor 2021 verwachte herstel berust op de technische hypothese dat deze druk geen aanleiding geeft tot solvabiliteitsproblemen waardoor talrijke ondernemingen failliet zouden gaan en, bij uitbreiding, de werkloosheid duurzaam zou stijgen. De verwachte impact op de overheidsfinanciën is evenredig met de schok: het overheidstekort zou kunnen uitkomen op ten minste 7,5 % bbp en de schuld op ongeveer 115 % aan het einde van 2020.


2018

2017

2016

 • Regionale economische vooruitzichten 2016-2021 ( 08/07/2016 )

  Op 8 juli 2016 stellen het Federaal Planbureau (FPB), het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) en het Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) de resultaten van nieuwe regionale economische vooruitzichten voor de periode 2016-2021 voor.


2015

 • Regionale economische vooruitzichten 2015-2020 ( 10/07/2015 )

  Op 10 juli 2015 stellen het Federaal Planbureau (FPB), het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) en het Institut wallon de  l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS) de resultaten van nieuwe regionale economische vooruitzichten voor de periode 2015-2020 voor.


2014

 • Nieuwe regionale economische vooruitzichten 2014-2019 ( 09/07/2014 )

  Op 9 juli 2014 stellen het Federaal Planbureau (FPB), het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) en het Institut wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS) de resultaten van nieuwe regionale economische vooruitzichten voor de periode 2014-2019 voor.


2013

 • Nieuwe regionale economische vooruitzichten 2013-2018 ( 17/06/2013 )

  Op 17 juni 2013 stellen het Federaal Planbureau (FPB), het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) en het Institut wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS) de resultaten van nieuwe regionale economische vooruitzichten voor de periode 2013-2018 voor.


2012

 • Regionale economische vooruitzichten 2012-2017 - Actualisering van september 2012 ( 27/09/2012 )

  In samenwerking met de regionale partners heeft het Federaal Planbureau de regionale vooruitzichten 2012‐2017 van mei 2012 geactualiseerd. Die actualisering is gebaseerd op nieuwe nationale vooruitzichten die uitgaan van een internationaal scenario dat gekenmerkt wordt door een groeivertraging van de wereldeconomie in 2012, waarbij een recessie in de eurozone onvermijdbaar is.


2011

 • Nieuwe regionale economische vooruitzichten 2010-2016 ( 23/06/2011 )

  Op 23 juni 2011 stellen het Federaal Planbureau (FPB), het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) en het Institut wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS) de resultaten van een nieuwe regionale economische projectie voor.


2010

 • Nieuwe regionale economische vooruitzichten 2009-2015 ( 09/07/2010 )

  Op 9 juli 2010 stellen het Federaal Planbureau (FPB), het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) en het Institut wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS) de resultaten van een nieuwe regionale economische projectie voor.


2009

 • Nieuwe regionale economische vooruitzichten 2008-2014 ( 09/07/2009 )

  Op 9 juli 2009 stellen het Federaal Planbureau (FPB), het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) en het Institut wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS) de resultaten van een nieuwe regionale economische projectie voor.


2008

 • Regionale economische vooruitzichten 2007-2013 ( 19/09/2008 )

  Het Federaal Planbureau (FPB), Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) en het Institut wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS) stellen op 19 september 2008 de resultaten van een nieuwe regionale economische projectie voor.


 • Vijfentwintig jaar regionale ontwikkelingen – Een overzicht op basis van de databank van het HERMREG-model ( 18/04/2008 )

  Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (Brussels Hoofdstedelijk Gewest), de Studiedienst van de Vlaamse Regering (Vlaams Gewest), l’Institut Wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (Waals Gewest) en het Federaal Planbureau hebben zich verenigd met het oog op de uitwerking van een middellangetermijn regionaal economisch projectiemodel. Voor dat model (HERMREG genaamd) was er nood aan relatief lange regionale sectorale statistische reeksen. Aangezien de regionale rekeningen slechts starten vanaf 1995, werden verschillende macro-economische en sectorale aggregaten geretropoleerd tot 1980. Naast het voeden van het projectiemodel, bood die coherente en onuitgegeven databank de mogelijkheid een vergelijkende analyse te maken van de belangrijkste regionale macro-economische ontwikkelingen sinds 1980.Please do not visit, its a trap for bots