Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Perscommuniqués (12)

2020

2019

2018

2017

2016

 • Krachtlijnen van het Jaarverslag 2016 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing ( 13/07/2016 )

  Krachtlijnen van het Jaarverslag 2016 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing

  Het Jaarverslag 2016 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) toont de budgettaire en sociale gevolgen van de vergrijzing. De nieuwe projecties houden rekening met de demografische vooruitzichten 2015-2060 en de economische vooruitzichten 2016-2021 van het Federaal Planbureau. Ze integreren ook de voornaamste regeringsmaatregelen op vlak van sociale uitgaven, zoals de pensioenhervorming van 2015.


2015

 • Krachtlijnen van het Jaarverslag 2015 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing ( 09/07/2015 )

  Krachtlijnen van het Jaarverslag 2015 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing

  Het Jaarverslag 2015 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) toont de budgettaire en sociale gevolgen van de vergrijzing. De nieuwe projecties houden rekening met de demografische vooruitzichten 2014-2060 en met de belangrijkste maatregelen die de huidige regering heeft genomen op het vlak van sociale uitgaven. In dat kader werd de impact van de hervorming van de pensioenen en van de werkloosheid met bedrijfstoeslag geraamd.


2014

 • De krachtlijnen van het dertiende Jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing ( 10/07/2014 )

  De krachtlijnen van het dertiende Jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing

  De Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) stelt haar dertiende Jaarverslag voor over de budgettaire en sociale gevolgen van de vergrijzing. Deze nieuwe projecties houden rekening met de nieuwe demografische vooruitzichten 2013-2060, een nieuwe projectiemethode van de uitgaven voor gezondheidszorg en het geheel van genomen regeringsmaatregelen tot juni 2014. Daarnaast toont de projectie de verdeling van de budgettaire kosten van de vergrijzing tussen Entiteit I en Entiteit II die voortvloeien uit de zesde Staatshervorming.


2013

 • De krachtlijnen van het twaalfde Jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing ( 11/07/2013 )

  De krachtlijnen van het twaalfde Jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing

  De Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) stelt haar twaalfde Jaarverslag voor over de budgettaire en sociale gevolgen van de vergrijzing. De nieuwe “Bevolkingsvooruitzichten 2012-2060” liggen aan de basis van de langetermijnvooruitzichten van de SCvV. De maatregelen die de regering nam in de eerste helft van 2013, namelijk de hervorming van de pensioenbonus en het leeftijdscomplement, zijn geïntegreerd, alsmede de voorgaande maatregelen.


2012

 • De krachtlijnen van het elfde Jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing ( 08/10/2012 )

  De krachtlijnen van het elfde Jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing

  De Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) stelt haar elfde Jaarverslag voor. De langetermijnvooruitzichten van de sociale uitgaven en armoede-indicatoren die in dit rapport worden voorgesteld, bevatten de effecten van de recente structurele hervormingen, in het bijzonder op vlak van pensioenen, die beslist werden in het kader van het Regeerakkoord van december 2011.


2011

2010

2009


Please do not visit, its a trap for bots