Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Transitie naar een duurzame ontwikkeling tegen 2050: vier Working Papers bij het vierde Federaal rapport (21/10/2008)

!

Bovenstaande HTML-versie van het artikel bevat doorgaans niet alle informatie van de PDF-versie. Voor een volledige versie (met grafieken en tabellen), download het artikel in het kader 'PDF & downloads'.

Het Federaal Planbureau (FPB) publiceerde vier Working Papers (WP's) bij De transitie naar een duurzame ontwikkeling versnellen, het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2007. Drie van die WP's documenteren de voorbereiding van het toekomstverkennende deel van het rapport. De vierde WP presenteert een samenvatting van dat deel van het rapport.

  • WP 13-08 onderzoekt de toekomstvisie van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. Daartoe werd een inventaris gemaakt van 'elementen van toekomstverkenning' uit de adviezen die de raad van 2002 tot 2005 formuleerde.
  • WP 14-08 analyseert zes projecten van participatieve toekomstverkenning die in België werden uitgevoerd. Daarbij werd gezocht naar goede praktijken en bruikbare methoden om een participatieve toekomstverkennende oefening op te zetten.
  • WP 15-08 presenteert de participatieve oefening die het FPB met externe experts organiseerde om mogelijke ontwikkelingen van onze samenleving in de periode tot 2050 te verkennen.
  • WP 16-08 herneemt de nota die werd opgesteld in het kader van de 'Lente van het Leefmilieu'. De WP vat het deel over toekomstverkenning uit het vierde Federaal rapport samen.

  Verwante documenten

None

  Thema's

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots