Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Actualisering van de gegevensbank innovationdata.be [ Article 20190617 - 17/06/2019]

!

Bovenstaande HTML-versie van het artikel bevat doorgaans niet alle informatie van de PDF-versie. Voor een volledige versie (met grafieken en tabellen), download het artikel in het kader 'PDF & downloads'.

De website www.innovationdata.be groepeert een set van indicatoren die de vooruitgang van België en de gewesten beschrijft in het domein van innovatie. De gegevens voor de buurlanden en het Europese gemiddelde worden ook gepresenteerd. De indicatoren met betrekking tot de innovatiegraad tonen onder meer dat het aandeel innoverende ondernemingen in België het Europese gemiddelde ruimschoots overschrijdt.

De gegevens van de gegevensbank innovationdata.be zijn gegroepeerd in 6 thema’s die het innovatiesysteem beschrijven. Het laatste thema ‘Outputs van het innovatieproces’ dat de resultaten van de onderzoeks- en innovatieactiviteiten meet, omvat onder meer als indicator het aandeel van innoverende ondernemingen in termen van producten, processen, organisatie en/of marketing. België heeft een aandeel innoverende ondernemingen (68 %) dat ruimschoots boven het gemiddelde in de Europese Unie (51 %) ligt en hoger is dan het waargenomen gemiddelde in de buurlanden. Ten opzichte van de vorige enquête CIS 2014 (periode 2012-2014) is het aandeel innoverende ondernemingen fors gestegen in België (4 procentpunt tegenover gemiddeld 2 procentpunt in de EU).

Aandeel innoverende ondernemingen (in % van het totale aantal ondernemingen), Europese innovatie-enquête CIS 2016 (periode 2014-2016).

Bron: Innovationdata.be (gegevens Eurostat, CIS-enquête)

De innovaties kunnen technologisch van aard zijn en betrekking hebben op producten en/of productieprocessen, of niet-technologisch zijn en betrekking hebben op de marketingstrategie en/of de ondernemingsorganisatie. De onderstaande figuur toont het aandeel van de ondernemingen die elk type innovatie realiseren in procent van het totale aantal ondernemingen. Er moet worden opgemerkt dat bepaalde ondernemingen die de twee types innovaties realiseren twee keer worden geteld. Die ondernemingen zijn opgenomen in de derde kolom van de figuur.

Aandeel innoverende ondernemingen (in %), Europese innovatie-enquête CIS 2016 (periode 2014-2016).

Bron: Innovationdata.be (gegevens Eurostat, CIS-enquête)

Ten opzichte van de buurlanden heeft België een zeer groot aandeel innoverende ondernemingen in termen van producten en/of processen. Dat aandeel bedraagt 62 % ten opzichte van gemiddeld 40 % in de EU28. Het aandeel innoverende ondernemingen in termen van marketing en organisatie ligt lager en bedraagt 46 % van de ondernemingen. Het blijft evenwel ruimschoots boven het Europese gemiddelde (37 %) en stemt overeen met het Franse en Duitse aandeel, maar blijft onder het aandeel van Oostenrijk. In België combineert een aanzienlijk aandeel van de ondernemingen de twee innovatietypes.

Meer innovatiegegevens op de website www.innovationdata.be.

  Verwante documenten

None

  Thema's

None

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots