Bevolkingsvooruitzichten 2012-2060 [EFPOP2013]

Het Federaal Planbureau maakt op regelmatige basis, in nauwe samenwerking met de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI), bevolkingsvooruitzichten op lange termijn. Deze nieuwe bevolkingsvooruitzichten werden opgesteld op basis van de waarnemingen uit het Rijksregister die tot eind 2011 beschikbaar waren.

De bevolking van België zou stijgen van 11 miljoen inwoners in 2012 tot 12,7 miljoen in 2060. Die toename is minder groot dan in de vorige editie (“Bevolkingsvooruitzichten 2010-2060”), vooral door de neerwaartse herziening van de hypothesen over de evolutie van de vruchtbaarheid enerzijds en de internationale immigratie anderzijds. Die herzieningen bleken noodzakelijk om rekening te houden met de meest recente waarnemingen. Er werd ook rekening gehouden met het restrictiever migratiebeleid en de evolutie van de economische aantrekkingskracht van België op lange termijn. Een dalende vruchtbaarheid en een lagere internationale instroom, waarvan de effecten samenvallen, verklaren de lagere bevolkingsgroei in deze oefening.

De resultaten bevestigen de vergrijzingstrend. De gemiddelde leeftijd zou stijgen van 41 jaar in 2012 tot 45 jaar in 2060. De afhankelijkheidsratio van ouderen zou fors toenemen en voor het gehele land stijgen van 27 ouderen voor 100 actieven in 2012 tot 45 in 2060. De bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou jonger blijven dan die van de andere gewesten en de vergrijzing zou meer uitgesproken zijn in het Vlaams Gewest.

  Thema's

  JEL

None

  Keywords

None

  PDF & Download

  Auteurs

, Michel Englert (A), ,
 
A : Auteur, C : Contribuant

Datum

  Publicatietype

Forecasts & Outlook

Please do not visit, its a trap for bots