Analyse macro-sectorielle des effets d’une hausse de la TVA [Working Paper 04-14]

Deze studie is het antwoord op een vraag van de CRB, en meer bepaald van de bijzondere raadgevende commissie (BRC) voor het Bouwbedrijf. Het geeft de sectorale resultaten van een rapport uit 2011 van de Nationale Bank van België en het Federaal Planbureau dat het antwoord was op de vraag van de federale regering naar een globale studie inzake een fiscale hervorming, die als doel heeft de werkgelegenheid te bevorderen en de competitiviteit van de ondernemingen te ondersteunen.  Conform het verzoek van de CRB beschrijven we in dit verslag uitvoerig de impact van enerzijds een btw-verhoging zonder bijkomende maatregelen en anderzijds een btw-verhoging met tijdelijke neutralisering van het effect van die verhoging op de indexering. De overige bestudeerde maatregelen worden vermeld in de bijlage, maar enkel in de vorm van resultatentabellen.

  PDF & Download

  Auteurs


 
A : Auteur, C : Contribuant

Datum

  Publicatietype

Planning & Working Papers

Please do not visit, its a trap for bots